Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Research License

Licencja Badawcza

Licencje Badawcze programów GEO5 oferowane są w preferencyjnych cenach ośrodkom badawczym do wykorzystania wyłącznie w niekomercyjnych badaniach naukowych w zakresie analiz geotechnicznych i modelowania*.

Kto jest uprawniony?

Naukowcy (badacze) pracujący w instytucjach akredytowanych lub realizujący granty badawcze. Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych, a wyniki nie mogą być wykorzystywane komercyjnie. W przypadku zastosowania oprogramowania do grantów badawczych licencja będzie ważna jedynie na czas realizacji grantu. Każdy użytkownik licencji Badawczej zobowiązany jest do umieszczenia linku referencyjnego do strony Fine na jego oficjalnej stronie internetowej. Użytkownik licencji Badawczej będzie również wymieniony na liście użytkowników oprogramowania na stronach internetowych Fine.

Jaki jest koszt?

Koszt licencji Badawczej (stanowisko pojedyncze) wynosi 16000 PLN.

Co uzyskujesz?

  • Pełny dostęp do wszystkich programów pakietu GEO5
  • Podręcznik Użytkowania oraz Podręcznik Teoretyczny
  • Możliwość użytkowania na komputerze stacjonarnym i laptopie
  • Klucz zabezpieczający USB

Jaka jest różnica pomiędzy licencją Badawczą i licencją Profesjonalną?

  • Wszystkie wydruki (wydruki wyników) zawierają informację "Licencja Badawcza – oprogramowanie może być użytkowane wyłącznie do celów badawczych".

* Warunki umowy licencji Badawczej mogą się różnić w zależności od regionu i Lokalnego Przedstawiciela.