Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Licencje Edukacyjne

Fine oferuje licencje programów GEO5 dla celów edukacyjnych wyższym uczelniom i innym ośrodkom akademickim na bardzo korzystnych warunkach.

Kto jest uprawniony?

Wykładowcy (nauczyciele) z ośrodków akademickich prowadzący zajęcia, które prowadzą do uzyskania stopni inżynierskich i wyższych. Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów dydaktycznych.

Jaki jest koszt?

  • Koszt GEO5 Pakietu Edukacyjnego wynosi 4500 PLN dla 10 użytkowników
  • Koszt GEO5 Pakietu Edukacyjnego wynosi 7000 PLN dla 50 użytkowników

GEO5 Pakiet Edukacyjny jest licencją sieciową wykorzystującą sieciowy klucz zabezpieczający USB, którego koszt zawarty jest w cenie pakietu*.

Jakie są możliwości utrzymania i wsparcia?

Aktualizacje GEO5, nowe edycje oraz wsparcie techniczne można uzyskać wybierając jedną z trzech poniższych propozycji:
  • Wspominając GEO5 w pracach naukowych/artykułach i wyrażając zgodę na ich opublikowanie w dziale Prace Badawcze na stronie internetowej Fine **
  • Umieszczając na stronie internetowej Wydziału czy Instytutu wzmiankę o GEO5 z linkiem do strony producenta, o następującej treści: “Wydział/Instytut_______________ Politechniki/Uniwersytetu________________ wykorzystuje licencję edukacyjną oprogramowania geotechnicznego GEO5 Geotechnical Software Suite dostarczanego przez firmę Fine.”
  • Wykupując roczny abonament Programu Obsługi Fine do oprogramowania GEO5, którego koszt wynosi 15% kosztu licencji rocznie (odpowiednio 675PLN lub 1050PLN)

Jakie są różnice pomiędzy licencją Edukacyjną i licencją Profesjonalną?

Licencje Edukacyjne GEO5 nie mają żadnych ograniczeń obliczeniowych czy projektowych i obejmują wszystkie programy GEO5 (obecnie około 30.). Jedyne ograniczenia dotyczą dokumentacji wynikowych:
  • Dokumentacje (raporty wyników) są oznakowane w tle tekstem: "Licencja Edukacyjna – oprogramowanie może być użytkowane wyłącznie do celów dydaktycznych".
  • Nie ma możliwości zapisu raportów w formatach edytowalnych, tj. Microsoft Word, Rich Text Format (RTF) czy format tekstowy.

Materiały dydaktyczne

Zachęcamy do wykorzystywania w dydaktyce naszych Przewodników Inżyniera. W poszczególnych rozdziałach przewodników zawarto szczegółowe objaśnienie rozwiązania konkretnego zagadnienia inżynierskiego z wykorzystaniem oprogramowania GEO5. Wersja instalacyjna GEO5 zawiera pliki demonstracyjne z przykładowymi zadaniami, opisywanymi w Przewodnikach Inżyniera.

* Szczegółowe warunki licencji Edukacyjnych mogą się nieznacznie różnić w zależności od kraju zastosowania.

** Umieszczenie pracy badawczej czy artykułu autora na stronie internetowej Fine będzie miało miejsce wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela praw autorskich.