Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Importowanie map geologicznych i danych z badań terenowych do programu GEO5 Stratygrafia 3D

Niniejszy samouczek wideo przedstawia nową funkcję dane źródłowe w programie GEO5 Stratygrafia 3D. Umożliwia ona importowanie map geologicznych i danych z badań terenowych z różnych źródeł danych (lokalne służby geologiczne, mapy topograficzne i satelitarne mapy świata).