Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Regulamin dotyczący pobierania materiałów

Regulamin dotyczący pobierania materiałów informacyjnych, szkoleniowych oraz wersji demonstracyjnej oprogramowania GEO5 ze strony www.finesoftware.pl

 1. Oprogramowanie GEO5 dostępne na stronie www.finesoftware.pl stanowi własność intelektualną firmy Fine s.r.o., Zaverka 12, 169 00 Praha 6
 2. Pobranie materiałów informacyjnych, szkoleniowych oraz wersji demonstracyjnej oprogramowania GEO5 wymaga wypełnienia formularza kontaktowego, podania danych osobowych i indywidualnej rejestracji użytkownika
 3. Użytkownik oświadcza, że podane dane w formularzu kontaktowym są prawdziwe
 4. Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza:
  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)
  2. wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Fine s.r.o., Zaverka 12, 169 00 Praha 6 oraz jej wyłącznego przedstawiciela firmę MMGEO ul. Relaksowa 33/110, 02-796 Warszawa (m.in. zgodę na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204)
  3. wyrażenie zgody na komunikację email oraz telefon bezpośredni w celach marketingowych przez firmę Fine s.r.o., Zaverka 12, 169 00 Praha 6 oraz jej wyłącznego przedstawiciela firmę MMGEO ul. Relaksowa 33/110, 02-796 Warszawa
 5. Dane osobowe z formularza kontaktowego nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom
 6. Klient ma prawo do wglądu, edycji oraz żądania zaprzestania przetwarzania przekazanych danych osobowych. Rezygnację można zgłosić mailowo na adres info@mmgeo.pl
 7. Wersja demonstracyjna oprogramowania GEO5 służy do przetestowania funkcjonalności programów przed ewentualnym zakupem wersji komercyjnej. Wersji testowej nie należy wykorzystywać do działalności komercyjnej.
 8. Firma Fine nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku pobrania wersji demonstracyjnej lub innych materiałów z witryny www.finesoftware.pl
 9. Firma Fine zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków korzystania z wersji demonstracyjnej oraz materiałów szkoleniowych udostępnianych na stronie www.finesoftware.pl