Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Alternatywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu

W niektórych przypadkach bardziej odpowiednie dla analizy parć gruntu jest wprowadzenie alternatywnego kąta tarcia wewnętrznego dla gruntów spoistych φn, który również uwzględnia wpływ gruntu spoistego w połączeniu z normalnym naprężeniem powstałym w gruncie. Wielkość normalnego naprężenia do wyznaczenia wielkości alternatywnego kąta tarcia wewnętrznego zależy od typu problemu geotechnicznego, stanu fundamentu, itp. Dla głęboko osadzonych wykopów fundamentowych bądź konstrukcji w jednorodnym lub względnie prostym środowisku, normalne naprężenie wprowadza się w środku masy obciążenia. W przypadku płytkich wykopów lub złożonego środowiska, normalne naprężenie zakłada się na krawędzi wykresu obciążenia - patrz rysunek:

Wyznaczanie normalnego naprężenia dla alternatywnego kąta wewnętrznego tarcia gruntu φn

Alternatywny kąt wewnętrznego tarcia gruntu wyznaczany jest z:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

c

-

spójność gruntu

Przy obliczaniu parcia spoczynkowego dla gruntów spoistych σza pomocą wzoru Jáky’ego do wyznaczania współczynnika spoczynkowego parcia gruntu K0, zaleca się zastosowanie alternatywnego kąta tarcia wewnętrznego φn

Wyznaczanie alternatywnego kąta tarcia wewnętrznego dla gruntu spoistego