Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Import gINT

Program umożliwia import danych w formacie gINT (*.gi*) .

Format gINT (*.gi*) stosowany jest do obróbki i przedstawiania danych geotechnicznych, geologicznych i hydrologicznych. Odnośne szczegółowe dane można uzyskać na stronie www.gintsoftware.com

Główne menu programu (zakładka "Plik") zawiera funkcje "Importuj" - "Format GI*" .  

Program pozwala na wczytanie trzech typów plików z programu gINT:

  • *.GI1 - Punkty powierzchni terenu dla programu "Teren"
  • *.GI2 - Grunty i profil geologiczny dla wszystkich programów
  • *.GI3 - Dane CPT dla programu "Pale CPT"

Menu "Import gINT"