Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Import punktów powierzchni terenu

Program "Terrain" pozwala na import punktów powierzchni terenu. Plik gINT jest w takim przypadku zapisywany z rozszerzeniem *.gi1. Główne menu programu (pozycja "Plik") zawiera funkcje "Importuj" - "Format GI1 (gINT punkty warstw)". Użycie przycisku "Otwórz" w oknie dialogowym "Import danych w formacie gINT ", umożliwia wczytanie pliku gINT, czyli import zestawu punktów powierzchni terenu. Użycie przycisku "Dodaj" stwarza możliwość zaimportowania dowolnej liczby warstw w formacie gINT. 

Użycie przycisku "Otwórz", znajdującego się w dolnej części okna dialogowego, umożliwia wczytanie pliku "punktów zwierciadła wody" , w sposób opisany powyżej. 

Podczas importowania, program automatycznie przekształca format jednostek importowanych danych na format stosowany w programie.

Okno dialogowe "Import danych w formacie gINT"