Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Import starszych danych

Starsze dane z programów GEO5 są, po zaimportowaniu do wersji 15, automatycznie dostosowywane i transformowane do nowego formatu Ustawień. Import przeprowadzany jest w następujących krokach:

  • Wczytywane są stare dane z ustawieniami z ich programu
  • Wczytane dane zostają porównane z Ustawieniami widocznymi na "Liście ustawień". Jeśli dane są porównywalne z jednym z Ustawień na liście, Ustawienie to jest przejmowane i import zostaje zakończony.
  • Wczytywane dane są porównywane z wszystkimi Ustawieniami dostępnymi w "Administratorze ustawień". Jeśli dane są porównywalne z jednym z Ustawień na liście, Ustawienie to jest przejmowane jako bieżące i pojawia się jako widoczne na liście.
  • Jeśli program nie znajdzie żadnego kompatybilnego ustawienia, ustawienia wczytanych danych zostają zapisane jako "Zdefiniowane dla bieżącego zadania". W takim przypadku zaleca się utworzenie z tych danych nowego - własnego, zdefiniowanego przez użytkownika Ustawienia. Zapewni to, że dane ustawienie zostanie następnie przypisane do innych importowanych plików.

W większości przypadków, program wgrywa dane w taki sposób, że otrzymywane w obliczeniach wyniki są identyczne z wynikami z wersji oryginalnej. Niemniej jednak, istnieją pewne wyjątkowe przypadki, w których pełna zgodność wyników nie może być uzyskana.