Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Modelowanie uskoków

Poprzedni przykład

Celem niniejszego przykładu jest zamodelowanie uskoku geologicznego, przecinającego budowę. Z lewej strony budowy, masyw gruntowy zbudowany jest z żółtej warstwy o miąższości 3 m, pozostałe warstwy z poprzednich przykładów zalegają poniżej tej warstwy.

Dodajemy najpierw nowy otwór "ZZ" [3.3; 5] oraz nową warstwę żółtą (o miąższości 3 m) korzystając z przycisku "Wstaw (przed 1)"

Żółty grunt dodany do nowego otworu

Wybieramy ten otwór i kopiujemy wzdłuż uskoku, który chcemy stworzyć - utworzone otwory ZZ (2) – ZZ (5) mają współrzędne [3.0; 0.7], [3.1; 3.0], [3.4; 7.3], [3.5; 9.6].

Następnie, zaznaczamy otwór bazowy "BH1" i kopiujemy go obok nowoutworzonych otworów ZZ – ZZ (5) - utworzone zostają w ten sposób kolejne otwory VV – VV (5) – przesuwamy je o 0.1 m w kierunku poprzecznym do otworów "ZZ", do współrzędnych [3.1; 0.7], [3.2; 3.0], [3.4; 5], [3.5; 7.3], [3.6; 9.6]. Na rysunku poniżej pokazano dwie linie nowych otworów, które w ten sposób powstały.

Definiowanie nowych otworów tworzących uskok

Teraz zapewnimy kompatybilność wszystkich otworów - do otworu bazowego wstawimy żółty grunt o zerowej miąższości zerowej.

Eycja otworów niekompatybilnych ZZ

W wygenerowanym modelu, widać utworzony uskok. Jednakże frontowa część modelu nie jest prawidłowa.

Końcowy model z nachyloną żółtą warstwą

W celu poprawienia modelu można zmodyfikować otwór "BH1 (2)" (współrzędne: [0; 5]), lub dla uproszczenia zadania może być usunięty z modelu (otwór jest nieaktywny).

Zmiana otworu BH1 na nieaktywny

W ten sposób model został zbudowany.

Model końcowy z uskokiem

Poprzedni przykład