Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

MES – Przepływ wody

Program GEO5 MES – Przepływ wody wykorzystywany jest do analizy przepływu ustalonego i nieustalonego wody (filtracji). Na podstawie zdefiniowanych parametrów materiałowych i warunków początkowych na brzegach modelu program wyznacza ewolucję i stan ustalony dystrybucji ciśnienia porowego, stopień nasycenia w obszarze nienasyconym, prędkości przepływów oraz dopływ lub odpływ wody z modelu. Wyznaczone zwierciadło wody gruntowej może być następnie importowane do standardowej analizy naprężeń/odkształceń modelu.  

Przepływ wody jest modułem uzupełniającym programu MES służącego do analizy różnorodnych zagadnień geotechnicznych.

Koszt pierwszej licencji: 3 200 zł

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Najważniejsze funkcjonalności

  • Modele materiałowe obszaru nienasyconego:
    • model liniowo logarytmiczny (Log-linear)
    • model Van Genuchtena
    • model Gardnera
  • Wbudowana baza parametrów materiałowych na podstawie klasyfikacji USCS i stanu gruntu
  • Warunki brzegowe:
    • Linia nieprzepuszczalna
    • Linia przepuszczalna
    • Określone ciśnienie porowe
    • Określony dopływ lub wypływ z modelu
    • Powierzchnia przepływu o nieznanych parametrach początkowych
  • Punktowe warunki hydrauliczne:
    • Dopływ / wypływ
    • Ciśnienie porowe w punkcie
  • Możliwość modelowania częściowo przepuszczalnych warstw (elementów kontaktowych) oraz elementów belkowych
  • Definiowanie drenażu i ścieżek preferencyjnych
  • Elastyczny dobór kroku czasowego w celu poprawy efektywności obliczeń
  • Import i eksport geometrii i wyznaczonego zwierciadła wody gruntowej w formacie DXF
  • Udostępnianie do innych programów wyznaczonego zwierciadła wody gruntowej poprzez GeoSchowek
  • Przejrzysta prezentacja dystrybucji ciśnień porowych, prędkości przepływu i zwierciadła wody gruntowej

More Features

Materiały Szkoleniowe

Rozszerzenie programu MES:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program MES.

Przykład raportu z programu "MES – Przepływ wody"

Przykład raportu z programu MES – Przepływ wody

Główne zalety Raportów GEO5

  • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
  • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
  • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
  • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
  • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Więcej informacji na temat raportów i wizualizacji wyników.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.