Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

MES

Program GEO5 MES, wykorzystujący metodę elementów skończonych, umożliwia analizę szerokiej gamy zagadnień geotechnicznych, tj. osiadania terenu, głębokie wykopy (ściany szczelinowe, palisady, ścianki berlińskie itp.), stateczność skarp i zboczy, tunele oraz wiele innych. Program oferuje szereg modeli materiałowych gruntów, a także różnorodne elementy konstrukcyjne (belki, kotwy, rozpory, geotekstylia, geosiatki itp.). Program GEO5 MES wykorzystywany jest do wyznaczania przemieszczeń, sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych, naprężeń, odkształceń i stref plastycznych w masywie gruntowym oraz innych zmiennych w każdej fazie budowy.

W połączeniu z modułami uzupełniającymi program umożliwia także analizę Tuneli wykonywanych metodą konwencjonalną (NATM), analizę ustalonego lub nieustalonego Przepływu wody oraz analizę Konsolidacji.

Koszt pierwszej licencji: 11 500 zł

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Najważniejsze funkcjonalności

 • Szeroki wybór współcześnie stosowanych modeli materiałowych:
  • model sprężysty
  • model sprężysty modyfikowany
  • model Mohra-Coulomba
  • model Mohra-Coulomba Modyfikowany z uwzględnieniem wzmocnienia/osłabienia
  • model Druckera-Pragera
  • model Cam Clay
  • model hypoplastyczny dla iłów
 • Szeroki wybór typowych elementów konstrukcyjnych:
  • Ściany szczelinowe, palisady, ściany berlińskie lub żelbetowa obudowa tunelu modelowane są za pomocą elementów belkowych z wbudowanymi katalogami profili i materiałów
  • Kotwy
  • Rozpory
  • Zbrojenie (geotekstylia, geosiatki)
 • Elementy kontaktowe na styku konstrukcji i gruntu uwzględniające nieliniową zależność naprężenie-przemieszczenie
 • Modelowanie dowolnej liczby faz budowy w celu uwzględnienia faz wykonawczych
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe oraz liniowe) może być dodana w każdej fazie budowy
 • Warunki brzegowe generowane są automatycznie lub definiowane ręcznie w wybranych punktach lub liniach
 • Zwierciadło wody gruntowej może być zdefiniowane przez użytkownika lub wyznaczone w module GEO5 MES – Przepływ wody i importowane poprzez GeoSchowek
 • Każdy model materiałowy może być zastosowany zarówno w warunkach z odpływem jak i bez odpływu
 • W każdej fazie budowy istnieje możliwość przeprowadzenia analizy stateczności z uwzględnieniem obciążeń statycznych lub sejsmicznych w celu wyznaczenia bieżącego współczynnika stateczności
 • Szeroki wybór zmiennych (osiadania, naprężenia, odkształcenia, strefy plastyczne, ciśnienia porowe itp.) przedstawiany jest zarówno na modelu odkształconym jak i nieodkształconym
 • Dostępna jest także prezentacja sił wewnętrznych i przemieszczeń elementów konstrukcyjnych
 • Obserwacja zmian wartości poszczególnych zmiennych w wybranych punktach możliwa jest dzięki wykorzystaniu monitorów i wykresów
 • Automatyczny generator siatki wyświetla ostrzeżenia wskazujące problematyczne elementy topologii
 • Rozmiar elementów siatki można dostosować za pomocą zagęszczeń punktowych, liniowych oraz dowolnych
 • Program umożliwia import oraz eksport DXF

More Features

Materiały Szkoleniowe

Rozszerzenie programu MES:

Przykład raportu z programu "MES"

GEO5 MES - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Więcej informacji na temat raportów i wizualizacji wyników.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.