GEO5 Oprogramowanie

MES – Przepływ wody

Program GEO5 MES – Przepływ wody wykorzystywany jest do analizy przepływu ustalonego i nieustalonego wody. Na podstawie zdefiniowanych parametrów materiałowych i warunków początkowych na brzegach modelu program wyznacza rozwój i stan ustalony dystrybucji ciśnienia porowego, stopień nasycenia w obszarze nienasyconym, prędkości przepływów oraz dopływ lub odpływ wody z modelu. Wyznaczone zwierciadło wody gruntowej może być następnie importowane do standardowej analizy naprężeń-odkształceń modelu. 

Przepływ wody jest modułem uzupełniającym programu MES służącego do analizy różnorodnych zagadnień geotechnicznych.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Modele materiałowe obszaru nienasyconego:
  • model liniowo logarytmiczny (Log-linear)
  • model Van Genuchtena
  • model Gardnera
 • Wbudowana baza parametrów materiałowych na podstawie klasyfikacji USCS i stanu gruntu
 • Warunki brzegowe:
  • Linia nieprzepuszczalna
  • Linia przepuszczalna
  • Określone ciśnienie porowe
  • Określony dopływ lub wypływ z modelu
  • Powierzchnia przepływu o nieznanych parametrach początkowych
 • Punktowe warunki hydrauliczne:
  • Dopływ / wypływ
  • Ciśnienie porowe w punkcie
 • Możliwość modelowania częściowo przepuszczalnych warstw (elementów kontaktowych) oraz elementów belkowych
 • Definiowanie drenażu i ścieżek preferencyjnych
 • Elastyczny dobór kroku czasowego w celu poprawy efektywności obliczeń
 • Import i eksport geometrii i wyznaczonego zwierciadła wody gruntowej w formacie DWG, DXF
 • Udostępnianie do innych programów wyznaczonego zwierciadła wody gruntowej poprzez GeoSchowek
 • Przejrzysta prezentacja dystrybucji ciśnień porowych, prędkości przepływu i zwierciadła wody gruntowej

More Features

Materiały Szkoleniowe

Rozszerzenie programu MES:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program MES.

Przykład raportu z programu "MES – Przepływ wody"

Przykład raportu z programu MES – Przepływ wody

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Nowe funkcjonalności w GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nowy program GEO5 Laboratorium
 • Model Hoeka-Browna (MES)
 • Dane wyjściowe do drukarek wielkoformatowych (Stratygrafia 3D)
 • Połączenie z chmurą
 • IFC - nowe wprowadzanie danych użytkownika

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.