Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Nasypy zbrojone

Program ma zastosowanie do projektowania i analizy nasypów zbrojonych oraz blokowych ścian oporowych wzmacnianych geosiatkami.

Koszt pierwszej licencji: 3  100 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Wbudowana baza geosiatek dostępnych na rynku – Fortrac, Tensar, Miragrid, KB-grid, Acegrid, Secugrid, Enkagrid, Paralink, Paragrid etc.
 • Przejrzyste i proste definiowanie zbrojenia, automatyczna generacja lokalizacji zbrojenia
 • Różnorodne kształty nasypów: bloki prefabrykowane jako obudowa nasypu, proste nasypy lub nasypy z tarasami (z uwzględnieniem opcjonalnej obudowy)
 • Analiza stateczności wewnętrznej – bezpośredni poślizg bloku gruntu po zbrojeniu, wytrzymałość na zerwanie i wyciąganie
 • Analiza stateczności globalnej na kołowej powierzchni poślizgu (Bishop, Spencer)
 • Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne)
 • EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych
 • EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych
 • Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Dowolna liczba faz budowy
 • Graficzne definiowanie powierzchni poślizgu
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione)
 • Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.)
 • Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją
 • Dowolny kształt terenu za konstrukcją
 • Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją
 • Wybór rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane)
 • Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych)
 • Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Analiza ściany fikcyjnej na przesuw i obrót
 • Sprawdzenie na przesuw i obrót wybranego przekroju ściany (wymiarowanie)
 • Analiza stateczności wewnętrznej (zbrojenie podatne i niepodatne - AASHTO, FHWA, BS, normy chińskie)

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2022

GEO5 2022
 • GEO5 a geotechniczny BIM
 • Nowy sposób modelowania kotew
  (MES)
 • Analiza nośności pala według EA-Pfähle (Pal)
 • Analiza nośności pala według metody De Beer’a (Pal CPT)
 • Wizualizacja obciążenia i sprężyn
  (Grupa pali)
 • Nowy katalog wzmocnień (Tensar UX) (Nasypy zbrojone)

Przykład raportu z programu "Nasypy zbrojone"

GEO5 Nasypy zbrojone - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Wzajemne powiązanie programów 

Program umożliwia transfer wybranych danych w celu dalszej analizy do następujących programów:         

Więcej informacji na temat powiązań programów GEO5.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.