GEO5 Software

Nasypy zbrojone

Program ma zastosowanie do projektowania i analizy nasypów zbrojonych oraz blokowych ścian oporowych wzmacnianych geosiatkami.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Wbudowana baza geosiatek dostępnych na rynku – Fortrac, Tensar, Miragrid, KB-grid, Acegrid, Secugrid, Enkagrid, Paralink, Paragrid etc.
 • Przejrzyste i proste definiowanie zbrojenia, automatyczna generacja lokalizacji zbrojenia
 • Różnorodne kształty nasypów: bloki prefabrykowane jako obudowa nasypu, proste nasypy lub nasypy z tarasami (z uwzględnieniem opcjonalnej obudowy)
 • Analiza stateczności wewnętrznej – bezpośredni poślizg bloku gruntu po zbrojeniu, wytrzymałość na zerwanie i wyciąganie
 • Analiza stateczności globalnej na kołowej powierzchni poślizgu (Bishop, Spencer)
 • Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne)
 • EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych
 • EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych
 • Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Dowolna liczba faz budowy
 • Graficzne definiowanie powierzchni poślizgu
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione)
 • Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.)
 • Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją
 • Dowolny kształt terenu za konstrukcją
 • Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją
 • Wybór rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane)
 • Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych)
 • Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Analiza ściany fikcyjnej na przesuw i obrót
 • Sprawdzenie na przesuw i obrót wybranego przekroju ściany (wymiarowanie)
 • Analiza stateczności wewnętrznej (zbrojenie podatne i niepodatne - AASHTO, FHWA, BS, normy chińskie)

More Features

Materiały Szkoleniowe

Wzajemne powiązanie programów 

Program umożliwia transfer wybranych danych w celu dalszej analizy do następujących programów:         

Więcej informacji na temat powiązań programów GEO5.

Przykład raportu z programu "Nasypy zbrojone"

GEO5 Nasypy zbrojone - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Nowe funkcjonalności w GEO5 2023

GEO5 2023
 • Aplikacja mobilna do zbierania danych
 • Chmura punktów - nowy program
 • Model Hoeka Browna (Stateczność zbocza)
 • Możliwość wstawiania i nazywania faz budowy (Wszystkie programy)

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.