Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Analiza Osiadań

W pakiecie GEO5 dostępne są specjalistyczne programy do analizy osiadań i obliczeń konsolidacji. Osiadania konstrukcji mogą być także wyznaczane we wszystkich programach GEO5 służących do analizy fundamentów.

Programy do analizy osiadań i konsolidacji

Program Osiadanie służy do analizy osiadania terenu spowodowanego obciążeniem powierzchniowym gruntu lub wykonaniem nasypu. Program umożliwia również analizę konsolidacji w czasie z zastosowaniem metody analitycznej (Terzaghi).

Analizę osiadań można także przeprowadzić z wykorzystaniem metody elementów skończonych w programie MES. Moduł MES – Konsolidacja pozwala dodatkowo na wyznaczenie osiadania w czasie.

Osiadania i obrót fundamentów płytkich analizowane są w programie Fundamenty Bezpośredni.

Introduction to Spread footing      Introduction to Pile CPT

Wyznaczanie osiadań lub krzywej obciążenie-osiadanie dla fundamentów palowych dostępne jest w programach Pal, Pal CPT oraz Grupa Pali.

Program Wyrobisko służy do analizy i wyznaczania niecki osiadania powstającej w wyniku tunelowania oraz oceny uszkodzeń budynków położonych w jej zasięgu.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.