GEO5

Analiza osiadań

Osiadanie fundamentów

Osiadanie konstrukcji fundamentów rozwiązywane jest w ramach specjalistycznego oprogramowania mającego zastosowanie do fundamentów płytkich i głębokich:

- Osiadanie fundamentów płytkich
- Osiadanie fundamentów głębokich

Osiadanie terenu

Obliczenie osiadania podłoża gruntowego pod wpływem budowy nasypu lub pod obciążeniem, można rozwiązać analitycznie w programie Osiadanie. W tym programie można również wykonać analizę konsolidacji w przestrzeni 1D.

W przypadku bardziej złożonych zadań osiadania można obliczyć numerycznie w programie MES, w którym możliwe jest modelowanie dowolnych obciążeń, w tym obciążeń cyklicznych. Dzięki modułowi Konsolidacja, który stanowi rozszerzenie programu MES, obliczenia konsolidacji można także przeprowadzać numerycznie, z uwzględnieniem pionowych i poziomych drenów filtracyjnych wody.

Osiadania za obudową wykopu

Przemieszczenia obudowy wykopu powstające w trakcie pogłębiania wykopu są bezpośrednim powodem występowania osiadań gruntu za konstrukcją obudowy. Osiadania te są wyznaczane w programie Ściana analiza.

Osiadanie nad tunelem

Obliczenia niecki osiadania nad tunelem można wykonać w programie Wyrobisko, z uwzględnieniem wpływu osiadania na budynki znajdujące się w zasięgu niecki, w obszarze nadkładu. Nieckę osiadań na tunelami można także wyznaczać numerycznie w programie MES, który jest głównym programem do obliczeń tunelowych.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.