Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Analiza Osiadań

W pakiecie GEO5 dostępne są specjalistyczne programy do analizy osiadań i obliczeń konsolidacji. Osiadania konstrukcji mogą być także wyznaczane we wszystkich programach GEO5 służących do analizy fundamentów.

Programy do analizy osiadań i konsolidacji

Program Osiadanie służy do analizy osiadania terenu spowodowanego obciążeniem powierzchniowym gruntu lub wykonaniem nasypu. Program umożliwia również analizę konsolidacji w czasie z zastosowaniem metody analitycznej (Terzaghi).

Analizę osiadań można także przeprowadzić z wykorzystaniem metody elementów skończonych w programie MES. Moduł MES – Konsolidacja pozwala dodatkowo na wyznaczenie osiadania w czasie.

Osiadania i obrót fundamentów płytkich analizowane są w programie Fundamenty Bezpośredni.

Introduction to Spread footing      Introduction to Pile CPT

Wyznaczanie osiadań lub krzywej obciążenie-osiadanie dla fundamentów palowych dostępne jest w programach Pal, Pal CPT oraz Grupa Pali.

Program Wyrobisko służy do analizy i wyznaczania niecki osiadania powstającej w wyniku tunelowania oraz oceny uszkodzeń budynków położonych w jej zasięgu.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.