GEO5

Tunele i szyby

Projektowanie Tuneli i Kolektorów

Podstawowym programem do analizy tuneli drążonych lub wykonywanych metodami odkrywkowymi jest program MES, który umożliwia rozwiązanie dowolnego zagadnienia geotechnicznego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. W programie wbudowanych jest wiele liniowych i nieliniowych modeli materiałowych, zaawansowany generator siatek oraz opcje prostego modelowania belek i elementów kontaktowych. Obudowa tunelu może składać się z elementów belkowych i/lub powierzchniowych.

Metody klasyczne (NATM, ADECO RS itp)

Moduł Tunel stanowiący rozszerzenie programu MES, zawiera wyspecjalizowane funkcjonalności umożliwiające modelowanie tuneli wykonywanych metodami klasycznymi - Nowa Metoda Austriacka (NATM), ADECO RS itp. - takie jak stopniowe zwiększanie wytrzymałości obudowy tymczasowej (pierwotnej) wynikające ze starzenia betonu natryskowego lub stopniowe zmniejszanie oddziaływania masywu gruntowego (metoda lambda).

Wpływ oddziaływań sejsmicznych na budowle podziemne można wyznaczyć z zastosowaniem pełnej analizy dynamicznej w module Sejsmika stanowiącym rozszerzenie programu MES.
Wpływ drążenia tunelu na otaczającą zabudowę można określić analitycznie w programie Wyrobisko.
Oprócz kształtu niecki osiadania, w tym programie, wyznacza się również przewidywane uszkodzenia konstrukcji wynikające z nierównomiernego osiadania.

Projektowanie Szybów

Obliczenia obciążeń szybów kołowych można wykonać w programie Szyb. Program określa przestrzenne parcia gruntu oraz wyznacza siły wewnętrzne w konstrukcji szybu na każdym poziomie.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.