Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Stratygrafia 3D – Przekroje

Moduł Stratygrafia 3D - Przekroje został zaprojektowany do łatwego tworzenia przekrojów geologicznych na podstawie badań polowych (w tym soczewek i uskoków). Interpretacja budowy geologicznej może być wykonywana poprzez rysowanie linii pomiędzy warstwami, uskoków oraz przez powiązanie otworów i badań z modelem – wszystko bez konieczności korzystania z programów CAD.

Do raportowania danych geologicznych z badań polowych należy wykorzystać moduł Stratygrafia 3D – Karty. Obydwa moduły są rozszerzeniem programu Stratygrafia 3D program.

 

Program Stratygrafia 3D wraz z modułami Karty oraz Przekroje dostępne są w “Pakiecie Geologicznym” w cenie 7200 zł.

Cena Modułu: 2  700 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Dodatkowe funkcjonalności

 • Generowanie przekrojów prostych lub w postaci polilinii
 • Podgląd wybranych badań i profili gruntu
 • Proste definiowanie linii (interfejsów) pomiędzy warstwami
 • Tworzenie uskoków i soczewek
 • Definiowanie wydzieleń geotechnicznych i ich grupowanie
 • Definiowanie różnych poziomów wody gruntowej
 • Rysowanie obrysu konstrukcji, linii pomocniczych oraz opisów własnych użytkownika
 • Możliwość wyboru i różnicowania skali w dwóch kierunkach
 • Możliwość wyświetlenia wyników badań polowych lub dla każdej warstwy własnych danych wybranych przez użytkownika
 • Przygotowanie danych do modelu 3D
 • Eksport przekrojów do formatów PDF, DXF i DWG

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2020

GEO5 2019
 • Adnotacje we wszystkich programach GEO5
 • Uproszczone modelowanie 3D masywu gruntowego (Stratygrafia)
 • Analiza zboczy zabezpieczonych siatkami (Zbocze gwoździowane)
 • Modelowanie gwoździ (MES)
 • Wyznaczanie nośności podłoża na podstawie sondowań SPT (Pile CPT)

Przykład raportu z programu "Stratygrafia 3D – Przekroje"

GEO5 - Stratygrafia 3D – Przekroje - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych
Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.