Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Stratygrafia 3D – Przekroje

Moduł Stratygrafia 3D - Przekroje został zaprojektowany do łatwego tworzenia przekrojów geologicznych na podstawie badań polowych (w tym soczewek i uskoków). Interpretacja budowy geologicznej może być wykonywana poprzez rysowanie linii pomiędzy warstwami, uskoków oraz przez powiązanie otworów i badań z modelem – wszystko bez konieczności korzystania z programów CAD.

Do raportowania danych geologicznych z badań polowych należy wykorzystać moduł Stratygrafia 3D – Karty. Obydwa moduły są rozszerzeniem programu Stratygrafia 3D program.

Cena Modułu: 3  400 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Dodatkowe funkcjonalności

 • Generowanie przekrojów prostych lub w postaci polilinii
 • Podgląd wybranych badań i profili gruntu
 • Proste definiowanie linii (interfejsów) pomiędzy warstwami
 • Tworzenie uskoków i soczewek
 • Definiowanie wydzieleń geotechnicznych i ich grupowanie
 • Definiowanie różnych poziomów wody gruntowej
 • Rysowanie obrysu konstrukcji, linii pomocniczych oraz opisów własnych użytkownika
 • Możliwość wyboru i różnicowania skali w dwóch kierunkach
 • Możliwość wyświetlenia wyników badań polowych lub dla każdej warstwy własnych danych wybranych przez użytkownika
 • Przygotowanie danych do modelu 3D
 • Eksport przekrojów do formatów PDF, DXF i DWG

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2022

GEO5 2022
 • GEO5 a geotechniczny BIM
 • Nowy sposób modelowania kotew
  (MES)
 • Analiza nośności pala według EA-Pfähle (Pal)
 • Analiza nośności pala według metody De Beer’a (Pal CPT)
 • Wizualizacja obciążenia i sprężyn
  (Grupa pali)
 • Nowy katalog wzmocnień (Tensar UX) (Nasypy zbrojone)

Przykład raportu z programu "Stratygrafia 3D – Przekroje"

GEO5 - Stratygrafia 3D – Przekroje - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Rozszerzenie programu Stratygrafia 3D:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program Stratygrafia 3D.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.