GEO5

Interfejs użytkownika

Proste definiowanie

Wszystkie programy korzystają z tego samego podstawowego interfejsu użytkownika. Najważniejszą zasadą jest systematyczna praca w ramkach, kolejno od góry do dołu. Podstawowe dane wprowadza się w ramkach definiowania, a następnie przechodzi się do ramek analizy w celu wykonania różnych obliczeń i wymiarowania.

Większość danych może być wprowadzana tekstowo i/lub graficznie. Po każdej zmianie danych wejściowych model w oknie graficznym jest natychmiast przerysowywany. Praca z programami jest łatwa i prosta.

Wypróbuj wersję demo i przekonaj się sam.

Video on how to start working with geotechnical software GEO5 - simply and effectively.

Pierwsze kroki w pracy z oprogramowaniem

Dostosowanie do potrzeb kraju

Programy GEO5 są dostępne w ponad 20. językach. Dokumentacje wyjściowe mogą również być w różnych językach. Oczywiście lokalna personalizacja dotyczy także standardów i norm.

Wszystkie programy umożliwiają pracę w jednostkach metrycznych i angielskich. Po zmianie systemu jednostek wszystkie dane wejściowe są automatycznie konwertowane na wybrany system jednostek.

Introducing the Slope Stability geotechnical program for easy slope assessment.

Wprowadzenie do Stateczności zboczy GEO5

Wbudowana Pomoc

Wszystkie programy zawierają wbudowaną pomoc, która obejmuje ponad 1600 stron opisujących m.in. interfejs użytkownika, dane wejściowe, a zwłaszcza wszystkie teorie i metody stosowane w programach. Naciśnięcie klawisza F1 otwiera stronę, która jest istotna dla miejsca w programie, w którym użytkownik znajduje się w danym momencie.

Support and learning materials for geotechnical software GEO, help, video tutorials, manuals.

Wsparcie i dokumentacja do oprogramowania

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.