Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Ściana projekt

Program wykorzystywany jest do projektowania wspornikowych obudów wykopów lub wstępnej analizy obudów rozpieranych. Może mieć zastosowanie do obliczeń konstrukcji takich jak: ściany szczelinowe, ścianki berlińskie, palisady, ściany z grodzic stalowych
i in. Wyznacza zagłębienie ściany poniżej dna wykopu, siły wewnętrzne i siły w kotwieniu. Program przeprowadza też wymiarowanie przekrojów żelbetowych, stalowych i drewnianych.

Ostateczny projekt i analiza obudów wykopów rozpieranych (łącznie ze przemieszczenie konstrukcji) lub kotwionych wielopoziomowo powinien być wykonywany w programie GEO5 Ściana analiza.

Koszt pierwszej licencji: 2  500 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Różnorodność dostępnych, predefiniowanych typów konstrukcji:
  • Palisady (ściany ciągłe i nieciągłe)
  • Ścianki berlińskie – Profile stalowe (I, HEB)
  • Ścianki szczelne
   • Grodzice stalowe (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
   • Grodzice winylowe (CMI, ESP Everlast Synthetic Products)
  • Ściany żelbetowe prostokątne (ściany szczelinowe)
  • Palisady drewniane
  • Inne – możliwość definiowania własnych parametrów przekrojów
 • Redystrybucja parć – EAB, LRFD
 • Zwiększone parcie czynne i parcie spoczynkowe
 • Analiza parć gruntu z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych)
 • Możliwość uwzględnienia minimalnego parcia do wymiarowania
 • Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Analiza według EN 1997-1LRFD lub z zastosowaniem podejścia klasycznego (stany graniczne, współczynnik bezpieczeństwa)
 • EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych
 • EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione)
 • Dowolna liczba sił dodatkowych w postaci sił skupionych lub momentów zginających
 • Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją
 • Dowolny kształt terenu za konstrukcją
 • Dowolna liczba faz budowy
 • Definiowanie dowolnej liczby poziomów rozparcia
 • Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie)
 • Wymiarowanie przekrojów żelbetowych, profili i grodzic stalowych oraz przekrojów drewnianych według rożnych norm (EC, PN, BS, SNiP, CSN, normy chińskie i in.)

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2022

GEO5 2022
 • GEO5 a geotechniczny BIM
 • Nowy sposób modelowania kotew
  (MES)
 • Analiza nośności pala według EA-Pfähle (Pal)
 • Analiza nośności pala według metody De Beer’a (Pal CPT)
 • Wizualizacja obciążenia i sprężyn
  (Grupa pali)
 • Nowy katalog wzmocnień (Tensar UX) (Nasypy zbrojone)

Przykład raportu z programu "Ściana projekt"

GEO5 Ściana projekt - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Wzajemne powiązanie programów     

Program umożliwia transfer wybranych danych w celu dalszej analizy do następujących programów:          

Więcej informacji na temat powiązań programów GEO5.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.