GEO5 Oprogramowanie

MES – Sejsmika

GEO5 MES - Sejsmika służy do analizy dynamicznej konstrukcji geotechnicznych obciążonych wstrząsami podłoża wywołanymi trzęsieniami ziemi. Przebieg w czasie trzęsienia ziemi można w programie zamodelować albo w postaci akcelerogramu zdefiniowanego przez użytkownika (zapis przyspieszenia), albo automatycznie wygenerować akcelerogram z widmem odpowiedzi odpowiadającym wartościom normowym. Jako wynik analizy przedstawiana jest ewolucja w czasie przemieszczeń, naprężeń, sił wewnętrznych i innych wielkości mechanicznych oraz ich maksymalne osiągane wartości. Program wykonuje analizę modalną w celu uzyskania postaci i częstości drgań własnych danego układu służących m.in. do wyznaczenia tłumienia materiału.

Moduł Sejsmika jest modułem rozszerzającym programu MES służącego do analizy różnorodnych zagadnień geotechnicznych.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Modele materiałowe:
 • Tłumienie materiału
  • Współczynnik tłumienia
  • Automatycznie wyznaczane lub definiowane przez użytkownika współczynniki tłumienia Rayleigha
 • Akcelerogramy
  • Definiowanie własne historii przyspieszenia przez użytkownika
  • Automatycznie generowane akcelerogramy zgodne z widmem odpowiedzi Eurocode 8
 • Warunki brzegowe
  • Utwierdzenie na dolnej granicy modelu dla modeli zakończonych na styku gruntu ze sztywnym masywem skalnym
  • Warunki brzegowe absorpcyjne na dolnej granicy modelu dla modeli zakończonych w obrębie warstwy gruntu lub skały.
  • Warunki brzegowe radiacyjne i siłowe na pionowych granicach modelu uwzględniające rozwiązanie warunków pola dalekiego
 • Analiza modalna
  • Kształty oraz częstości własne drgań prezentowane użytkownikowi
  • Modalne współczynniki udziału i masa efektywna modalna do identyfikacji udziału kształtów własnych w kierunku poziomym i pionowym drgań
 • Analizę sejsmiczną można przeprowadzić w dowolnej fazie budowy.

More Features

Materiały Szkoleniowe

Rozszerzenie programu MES:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program MES.

Nowe funkcjonalności w GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nowy program GEO5 Laboratorium
 • Model Hoeka-Browna (MES)
 • Dane wyjściowe do drukarek wielkoformatowych (Stratygrafia 3D)
 • Połączenie z chmurą
 • IFC - nowe wprowadzanie danych użytkownika

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.