Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

MES – Sejsmika

GEO5 MES - Sejsmika służy do analizy dynamicznej konstrukcji geotechnicznych obciążonych wstrząsami podłoża wywołanymi trzęsieniami ziemi. Przebieg w czasie trzęsienia ziemi można w programie zamodelować albo w postaci akcelerogramu zdefiniowanego przez użytkownika (zapis przyspieszenia), albo automatycznie wygenerować akcelerogram z widmem odpowiedzi odpowiadającym wartościom normowym. Jako wynik analizy przedstawiana jest ewolucja w czasie przemieszczeń, naprężeń, sił wewnętrznych i innych wielkości mechanicznych oraz ich maksymalne osiągane wartości. Program wykonuje analizę modalną w celu uzyskania postaci i częstości drgań własnych danego układu służących m.in. do wyznaczenia tłumienia materiału.

Moduł Sejsmika jest modułem rozszerzającym programu MES służącego do analizy różnorodnych zagadnień geotechnicznych.

Cena Modułu: 3  600 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Modele materiałowe:
  • model sprężysty
  • model Mohra-Coulomba
  • model Mohra-Coulomba modyfikowany
  • model Druckera-Pragera
 • Tłumienie materiału
  • Współczynnik tłumienia
  • Automatycznie wyznaczane lub definiowane przez użytkownika współczynniki tłumienia Rayleigha
 • Akcelerogramy
  • Definiowanie własne historii przyspieszenia przez użytkownika
  • Automatycznie generowane akcelerogramy zgodne z widmem odpowiedzi Eurocode 8
 • Warunki brzegowe
  • Utwierdzenie na dolnej granicy modelu dla modeli zakończonych na styku gruntu ze sztywnym masywem skalnym
  • Warunki brzegowe absorpcyjne na dolnej granicy modelu dla modeli zakończonych w obrębie warstwy gruntu lub skały.
  • Warunki brzegowe radiacyjne i siłowe na pionowych granicach modelu uwzględniające rozwiązanie warunków pola dalekiego
 • Analiza modalna
  • Kształty oraz częstości własne drgań prezentowane użytkownikowi
  • Modalne współczynniki udziału i masa efektywna modalna do identyfikacji udziału kształtów własnych w kierunku poziomym i pionowym drgań
 • Analizę sejsmiczną można przeprowadzić w dowolnej fazie budowy.

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2022

GEO5 2022
 • GEO5 a geotechniczny BIM
 • Nowy sposób modelowania kotew
  (MES)
 • Analiza nośności pala według EA-Pfähle (Pal)
 • Analiza nośności pala według metody De Beer’a (Pal CPT)
 • Wizualizacja obciążenia i sprężyn
  (Grupa pali)
 • Nowy katalog wzmocnień (Tensar UX) (Nasypy zbrojone)

Rozszerzenie programu MES:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program MES.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.