Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

MES – Sejsmika

GEO5 MES - Sejsmika służy do analizy dynamicznej konstrukcji geotechnicznych obciążonych wstrząsami podłoża wywołanymi trzęsieniami ziemi. Przebieg w czasie trzęsienia ziemi można w programie zamodelować albo w postaci akcelerogramu zdefiniowanego przez użytkownika (zapis przyspieszenia), albo automatycznie wygenerować akcelerogram z widmem odpowiedzi odpowiadającym wartościom normowym. Jako wynik analizy przedstawiana jest ewolucja w czasie przemieszczeń, naprężeń, sił wewnętrznych i innych wielkości mechanicznych oraz ich maksymalne osiągane wartości. Program wykonuje analizę modalną w celu uzyskania postaci i częstości drgań własnych danego układu służących m.in. do wyznaczenia tłumienia materiału.

Moduł Sejsmika jest modułem rozszerzającym programu MES służącego do analizy różnorodnych zagadnień geotechnicznych.

Cena Modułu: 3  600 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Modele materiałowe:
  • model sprężysty
  • model Mohra-Coulomba
  • model Mohra-Coulomba modyfikowany
  • model Druckera-Pragera
 • Tłumienie materiału
  • Współczynnik tłumienia
  • Automatycznie wyznaczane lub definiowane przez użytkownika współczynniki tłumienia Rayleigha
 • Akcelerogramy
  • Definiowanie własne historii przyspieszenia przez użytkownika
  • Automatycznie generowane akcelerogramy zgodne z widmem odpowiedzi Eurocode 8
 • Warunki brzegowe
  • Utwierdzenie na dolnej granicy modelu dla modeli zakończonych na styku gruntu ze sztywnym masywem skalnym
  • Warunki brzegowe absorpcyjne na dolnej granicy modelu dla modeli zakończonych w obrębie warstwy gruntu lub skały.
  • Warunki brzegowe radiacyjne i siłowe na pionowych granicach modelu uwzględniające rozwiązanie warunków pola dalekiego
 • Analiza modalna
  • Kształty oraz częstości własne drgań prezentowane użytkownikowi
  • Modalne współczynniki udziału i masa efektywna modalna do identyfikacji udziału kształtów własnych w kierunku poziomym i pionowym drgań
 • Analizę sejsmiczną można przeprowadzić w dowolnej fazie budowy.

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2022

GEO5 2022
 • GEO5 a geotechniczny BIM
 • Nowy sposób modelowania kotew
  (MES)
 • Analiza nośności pala według EA-Pfähle (Pal)
 • Analiza nośności pala według metody De Beer’a (Pal CPT)
 • Wizualizacja obciążenia i sprężyn
  (Grupa pali)
 • Nowy katalog wzmocnień (Tensar UX) (Nasypy zbrojone)

Rozszerzenie programu MES:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program MES.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.