Leksykon zawiera definicje i objaśnienia pojęć geologicznych oraz inżynierii geotechnicznej w obszarach projektowania i analiz budowli podziemnych.
Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.