Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Palisada

Grodzice stalowe różnego kształtu połączone zamkami tworzą ciągłą ścianę. Ścianki szczelne mają najczęściej zastosowanie jako tymczasowe obudowy wykopów lub szalunki przy wykonywaniu fundamentów. Mogą także służyć jako ściany wzmacniające nasypy, obudowy przyczółków mostowych, konstrukcje wzmacniające wały przeciwpowodziowe i inne. Grodzice są najczęściej wbijane lub pogrążane statycznie.

sciana szczelna - GEO5ścianki szczelne - GEO5Ścianka szczelna - GEO5

Program GEO5 Ściana analiza służy do zaawansowanego projektowania ścian z grodzic stalowych (a także ścian szczelinowych i berlińskich, palisad itp.). Program ten modeluje rzeczywistą pracę konstrukcji w kolejnych fazach budowy, wyznacza jej przemieszczenia, siły wewnętrzne oraz parcia oddziałujące na konstrukcję. Ponadto program przeprowadza wymiarowanie konstrukcji ściany, sprawdzenie stateczności wewnętrznej układu kotwienia
i wyznacza nośności kotew.

Designing a ściana szczelna in Ściana projekt      Designing an Anchored ściany szczelinowe in Ściana analýza

Program GEO5 Ściana projekt wykorzystywany jest do szybkiego projektowania wspornikowych ścian z grodzic stalowych lub podstawowej analizy ścian szczelnych rozpieranych. Program wyznacza wymagane zagłębienie ściany poniżej dna wykopu, siły wewnętrzne i przeprowadza wymiarowanie przekrojów (żelbetowych, stalowych, winylowych
i drewnianych).

Obydwa programy posiadają wbudowane bazy predefiniowanych profili i grodzic stalowych następujących producentów: Agastyl, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals.
Dostępne są także grodzice winylowe z oferty ESP Everlast Synthetic Products.

Ściany z grodzic stalowych mogą być rozpierane lub kotwione. Programy umożliwiają wymiarowanie różnego typu kotew, m. in.: iniekcyjnych prętowych i cięgnowych (VSL, Dywidag), śrubowych (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean), biernych prętowych (VSL, Minova) oraz biernych z płytą kotwiącą. Parametry kotew zawarte są we wbudowanej bazie danych w obydwu programach.

Inne źródła informacji:

Przewodnik Inżyniera - Analiza ściany wielokrotnie kotwionej
Pomoc Online - Analiza ścian z grodzic stalowych (ściana szczelna)
Samouczek Wideo - Projektowanie ściany z grodzic stalowych (ściana szczelna)w programie Ściana projekt
Samouczek Wideo - Projektowanie kotwionej obudowy wykopu w programie Ściana analiza

Więcej rodzajów obudów wykopów rozwiązywanych w programach GEO5:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.