Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Ściana szczelinowa

Ściany szczelinowe są konstrukcjami liniowymi stanowiącymi obudowę głębokich wykopów. Są one także wykorzystywane jako element konstrukcyjny budynku.
W początkowej fazie,w czasie budowy ściany szczelinowe stanowią zabezpieczenie ścian wykopu, a w stanie docelowym stanowią ściany konstrukcji podziemnej obiektu. Ściana szczelinowa wykonywana jest za pomocą specjalistycznych chwytaków. Wykopana w ten sposób szczelina do czasu wprowadzenia zbrojenia
i zabetonowania (metodą kontraktor) stabilizowana jest zawiesiną bentonitową.

Często ściany szczelinowe wykorzystywane są jako przegrody przeciw-filtracyjne, wówczas wykonane są ze specjalnej samotwardniejącej zawiesiny. Ściana szczelinowa jest najmniej podatną obudową wykopu, dzięki czemu ma szerokie zastosowanie w gęstej zabudowie miejskiej.

sciana szczelinowa - GEO5 ścianka szczelinowa - GEO5 sciany szczelinowe - GEO5

Ze względu na zastosowanie ściany szczelinowe można podzielić na:

  • Konstrukcyjne
  • Tymczasowe obudowy wykopów
  • Przegrody przeciw-filtracyjne

Ze względu na technologię wykonania można rozróżnić ściany szczelinowe:

  • Monolityczne
  • Prefabrykowane

Program GEO5 Ściana analiza służy do zaawansowanego projektowania ścian szczelinowych kotwionych
i rozpieranych (można nim także projektować ścianki szczelne, ścianki berlińskie, palisady itp.).

GEO5 Ściana projekt      GEO5 Ściana analiza

Program ten modeluje rzeczywistą pracę konstrukcji w kolejnych fazach budowy, wyznacza jej przemieszczenia, siły wewnętrzne oraz parcia oddziałujące na konstrukcję. Ponadto program przeprowadza wymiarowanie konstrukcji ściany, sprawdzenie stateczności wewnętrznej układu kotwienia i wyznacza nośności kotew.

Program GEO5 Ściana projekt wykorzystywany jest do szybkiego projektowania wspornikowych ścian szczelinowych lub podstawowej analizy ścian szczelinowych rozpieranych. Program wyznacza wymagane zagłębienie ściany poniżej dna wykopu, siły wewnętrzne i przeprowadza wymiarowanie przekrojów (żelbetowych, stalowych i drewnianych).

Programy umożliwiają wymiarowanie różnego typu kotew, m. in.: iniekcyjnych prętowych i cięgnowych (VSL, Dywidag), śrubowych (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean), biernych prętowych (VSL, Minova) oraz biernych
z płytą kotwiącą. Parametry kotew zawarte są we wbudowanej bazie danych w obydwu programach.

Inne źródła informacji:

Przewodnik Inżyniera - Analiza ściany wielokrotnie kotwionej
Samouczek Wideo - Projektowanie ściany z ścianek szczelnych w programie Ściana projekt
Samouczek Wideo- Projektowanie kotwionej obudowy wykopu w programie Ściana analiza

Więcej rodzajów obudów wykopów rozwiązywanych w programach GEO5

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.