TRUSS4 Oprogramowanie

Analiza statyczno-wytrzymałościowa

Program odpowiada za analizę statyki poszczególnych kratownic, jak również całej konstrukcji. Automatycznie projektuje wymiary drewnianych prętów i płytek kolczastych. Obsługuje aktualne normy i załączniki krajowe dla większości krajów UE.

Obsługa najnowszych standardów

TRUSS4 obejmuje najnowsze standardowe wersje SANS 10163-1 i EN 1995-1-1. W przypadku Eurokodu obsługujemy załączniki krajowe dla Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, Polski, Austrii, Szwecji i Norwegii. Oprócz wymienionych standardów program zawiera również dodatkowe standardy lokalne, takie jak NF DTU 31.3.

Kompleksowa analiza statyczno-wytrzymałościowa

TRUSS4 umożliwia pełną analizę statyki dla SGN i SGU. Model konstrukcyjny zawiera również efekt poślizgu w połączeniach. Weryfikacja polega na automatycznym projektowaniu drewnianych prętów i płytek kolczastych. Program obejmuje również późniejszą analizę, taką jak automatyczne obliczanie obciążenia działającego na stężenia połciowe.

Projektowanie kolejnych elementów

Oprócz kratownic program obejmuje projektowanie ram usztywniających (stężenia połaciowe) lub złączy metalowych (kątowniki itp.). Oprócz kratownic, również inne istotne części konstrukcji mogą być zaprojektowane za pomocą oprogramowania. Wieszaki i inne wyroby metalowe z predefiniowanej bazy danych mogą być przeznaczone do połączeń kratownic i do mocowania kratownic do murłaty. Oprogramowanie wprowadza również usztywnienia, które są niezbędne dla stabilności przestrzennej konstrukcji i przenoszenia poziomych obciążeń wiatrem.

Przestrzenne rozwiązanie dla obciążeń

Ze względu na rosnące wymagania projektowe norm, konieczne jest poszukiwanie unikalnych rozwiązań. Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest przestrzenny model obciążenia płaszczyzn dachu w Truss 3D. Pozwala to określić dokładne obciążenie działające na dowolną część dachu, nawet w przypadku dachów złożonych, w których zwykła metoda projektowania nie jest wystarczająca.

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie TRUSS4 oprogramowanie