Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Karta otworu

Wprowadzanie danych za pomocą szablonów

Wszystkie dane z badań geologicznych są wprowadzane za pomocą szablonów. Szablony zawierają definiowanie danych testowych oraz stylu protokołów (kart) wyjściowych. Użytkownik może korzystać z predefiniowanych szablonów, które obejmują wszystkie powszechnie wykonywane badania (otwory i studnie, sondowania CPT, SPT, PMT, DMT itp.).

Jeśli predefiniowane szablony nie odpowiadają użytkownikowi, może on stworzyć własne szablony. Dane wejściowe są wówczas całkowicie zdefiniowane przez użytkownika.

Moduł Stratygrafia 3D - Karty

Szablony zdefiniowane przez użytkownika

Sposób definiowania danych i wyników każdego badania może różnić się w zależności od kraju lub projektu. W GEO5 użytkownik ma swobodę tworzenia niestandardowego szablonu zgodnie z wymaganiami projektu, normami i/lub lokalnymi zwyczajami. Gdy użytkownik określi swoje dane i sposób ich wprowadzenia, może również utworzyć projekt graficzny wyglądu raportu wyjściowego (w tym nagłówek, tabele i wykresy).

Szablon zdefiniowany przez użytkownika można wyeksportować, aby umożliwić korzystanie z niego innym projektantom w firmie.

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.