GEO5

Karta otworu

Wprowadzanie danych za pomocą szablonów

Wszystkie dane z badań geologicznych w programie Stratygrafia 3D są wprowadzane za pomocą szablonów. Szablony umożliwiają definiowanie danych badań oraz stylu protokołów (kart) wyjściowych. Użytkownik może korzystać z predefiniowanych szablonów, które obejmują wszystkie powszechnie wykonywane badania polowe gruntów (otwory i studnie, sondowania CPT, SPT, PMT, DMT itp.).

Jeśli predefiniowane szablony nie odpowiadają użytkownikowi, może on stworzyć własne szablony. Dane wejściowe są wówczas całkowicie zdefiniowane przez użytkownika.

Tę samą zasadę wprowadzania danych za pomocą szablonów zastosowano także w programie Laboratorium do przetwarzania i zarządzania badaniami gruntów i skał.

Moduł Stratygrafia 3D - Karty

Szablony zdefiniowane przez użytkownika

Sposób definiowania danych i prezentacji wyników każdego badania może różnić się w zależności od kraju lub projektu. W GEO5 użytkownik ma swobodę tworzenia niestandardowego szablonu własnego zgodnie z wymaganiami projektu, normami i/lub lokalnymi zwyczajami. Gdy użytkownik określi niezbędne dane i sposób ich wprowadzenia, może również utworzyć projekt graficzny wyglądu raportu wyjściowego (w tym nagłówek, tabele i wykresy).

Szablon zdefiniowany przez użytkownika można wyeksportować, aby umożliwić korzystanie z niego innym projektantom w firmie.

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.