GEO5

Karta otworu

Wprowadzanie danych za pomocą szablonów

Wszystkie dane z badań geologicznych są wprowadzane za pomocą szablonów. Szablony zawierają definiowanie danych testowych oraz stylu protokołów (kart) wyjściowych. Użytkownik może korzystać z predefiniowanych szablonów, które obejmują wszystkie powszechnie wykonywane badania (otwory i studnie, sondowania CPT, SPT, PMT, DMT itp.).

Jeśli predefiniowane szablony nie odpowiadają użytkownikowi, może on stworzyć własne szablony. Dane wejściowe są wówczas całkowicie zdefiniowane przez użytkownika.

Moduł Stratygrafia 3D - Karty

Szablony zdefiniowane przez użytkownika

Sposób definiowania danych i wyników każdego badania może różnić się w zależności od kraju lub projektu. W GEO5 użytkownik ma swobodę tworzenia niestandardowego szablonu zgodnie z wymaganiami projektu, normami i/lub lokalnymi zwyczajami. Gdy użytkownik określi swoje dane i sposób ich wprowadzenia, może również utworzyć projekt graficzny wyglądu raportu wyjściowego (w tym nagłówek, tabele i wykresy).

Szablon zdefiniowany przez użytkownika można wyeksportować, aby umożliwić korzystanie z niego innym projektantom w firmie.

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.