Nowe Edycje wydawane są co roku, w listopadzie. Subskrybenci GEO5 (i abonenci Programu Obsługi) automatycznie otrzymują dostęp do najnowszej Edycji. Użytkownicy licencji wieczystych mogą także uzyskać najnowszą Edycję, kupując Jednorazową Aktualizację.