GEO5

Typy licencji

Cel użytkowania determinuje typ licencji – licencja lokalna (na pojedynczy komputer) lub licencja sieciowa (dla większej liczby komputerów w sieci lub na maszynach wirtualnych).

Licencja lokalna z kluczem sprzętowym (elastyczna)

Programy można zainstalować na dowolnej liczbie komputerów, należy jednak pamiętać, że działają tylko na komputerze, do którego w danym momencie jest podłączony klucz sprzętowy lokalny. Poszczególne licencje mogą być zainstalowane na jednym lub kilku kluczach lokalnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.

Licencja lokalna z kluczem programowym (kodem numerycznym)

Oprogramowanie można zainstalować i używać tylko na jednym komputerze. W przypadku zakupu nowego komputera, istnieje możliwość przeniesienia klucza (dotyczy wersji komercyjnej). Klucz programowy (kod numeryczny) jest wysyłany e-mailem. Poszczególne licencje mogą być zainstalowane na jednym lub kilku kluczach lokalnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.

Licencja sieciowa

Z oprogramowania można korzystać na dowolnej liczbie komputerów w sieci lub na maszynach wirtualnych. Maksymalna liczba użytkowników, którzy mogą jednocześnie pracować z oprogramowaniem, wynika z liczby zakupionych licencji. Do uruchomienia oprogramowania wymagany jest sieciowy klucz sprzętowy podłączony do dowolnego komputera w sieci.

Licencja sieciowa - korporacyjna

Licencja korporacyjna umożliwia korzystanie z oprogramowania przez wiele podmiotów prawnych w ramach korporacji, np. w sytuacji, gdy programy nabywane są przez spółkę matkę dla jej spółek zależnych (oddziałów). Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Rodzaje kluczy

Więcej informacji o kluczach i licencjonowaniu.

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.