Definiowanie dokumentacji wyników

Wszystkie programy automatycznie tworzą jasne i zwięzłe dokumentacje wyjściowe, które zawierają wszystkie dane wejściowe, wyniki pośrednie i ostateczne sprawdzenia. W przypadku wykorzystania wielu programów do analizy jednego zagadnienia, dokument wyjściowy zawiera wszystkie elementy obliczeń lub tylko elementy wybrane przez użytkownika.

Tworzenie dokumentacji wyjściowej

Dodawanie Rysunków, Adnotacji, Załączników

Wszystkie programy automatycznie tworzą przejrzyste i zwięzłe dokumentacje obliczeń, które zawierają wszystkie dane wejściowe, wyniki pośrednie i weryfikację końcową. W przypadku łączenia wielu programów, dokument wyjściowy zawiera wszystkie elementy analiz lub elementy wybrane przez użytkownika.

Do dokumentacji można także włączyć dowolne załączniki, tj. tekst, zdjęcia, pliki PDF itp. Oznacza to, że użytkownik może przechowywać pełną dokumentację projektową w jednym miejscu.

Wyjaśnienie funkcji Załączniki

Eksport Plików PDF/MS Word

Dokumentacje wynikowe można drukować bezpośrednio, eksportować jako dokumenty PDF lub otwierać w MS Word w celu dalszej edycji.

Tryb Adnotacji

Rysunki mogą zawierać różne dane graficzne; tj. wymiary, wypełnienia, szrafury i/lub adnotacje zdefiniowane przez użytkownika. W programach GEO5 adnotacje tworzone są w edytorze graficznym, który pozwala na dodanie do wyświetlanego rysunku elementów uzupełniających, takich jak tekst i linie.

Wyjaśnienie funkcji Adnotacje

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.