Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Stratygrafia 3D – Karty

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D - Karty jest zaprojektowany do tworzenia dokumentacji danych geologicznych z badań terenowych (otwory, studnie, SPT, CPT, DMT i inne). Zapewnia wszechstronną bazę wstępnie zdefiniowanych szablonów i możliwość tworzenia własnych, zdefiniowanych przez użytkownika szablonów i raportów danych.

W celu opracowania przekrojów geologicznych należy skorzystać z modułu Stratygrafia 3D – Przekroje. Obydwa moduły są rozszerzeniem programu Stratygrafia 3D.

Cena Modułu: 3  400 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Dodatkowe funkcjonalności

 • Profesjonalne dokumentowanie wyników badań polowych, takich jak odwierty, studnie, sondowania: CPT, SPT, DPT, presjometryczne i inne...
 • Wszechstronna baza wstępnie zdefiniowanych szablonów kart
 • Możliwość tworzenia własnych szablonów kart i raportów danych
 • Katalogi szrafur i odcieni kolorów
 • Automatyczne tworzenie katalogów gruntów w trakcie wprowadzania otworów
 • Wiele typów osłon, wypełnień pierścieniowych i typów głowic studni
 • Drukowanie wyników w dowolnej skali
 • Eksport do wielu różnych formatów (PDF, DWG, DXF, MS Word…)
 • Moduł niezależny od programów CAD

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2022

GEO5 2022
 • GEO5 a geotechniczny BIM
 • Nowy sposób modelowania kotew
  (MES)
 • Analiza nośności pala według EA-Pfähle (Pal)
 • Analiza nośności pala według metody De Beer’a (Pal CPT)
 • Wizualizacja obciążenia i sprężyn
  (Grupa pali)
 • Nowy katalog wzmocnień (Tensar UX) (Nasypy zbrojone)

Przykład raportu z programu "Stratygrafia 3D – Karty"

GEO5 - Stratygrafia 3D – Karty - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Rozszerzenie programu Stratygrafia 3D:

Moduł nie jest dostępny niezależnie. Wymagany jest program Stratygrafia 3D.

Predefiniowane szablony kart

Moduł GEO5 Stratygrafia 3D - Karty jest zaprojektowany do tworzenia dokumentacji danych geologicznych z badań terenowych (otwory, studnie, SPT, CPT, DMT i inne)

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.