Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Konstrukcje Oporowe

Pakiet GEO5 oferuje liczne programy służące do analizy i projektowania konstrukcji oporowych. Każdy program jest efektywnym narzędziem do kompleksowej analizy danego rodzaju konstrukcji oporowych z uwzględnieniem aspektów geotechnicznych i wymiarowania materiału obudowy. Podziału na poszczególne zagadnienia (rodzaje konstrukcji oporowych) dokonano w celu zachowania prostoty i przejrzystości wprowadzania danych. Obliczenia konstrukcji oporowych mogą być wykonywane z zastosowaniem wielu różnych norm.

Programy do projektowania konstrukcji oporowych

Analizę stateczności ogólnej dowolnej konstrukcji oporowej można przeprowadzić bezpośrednio w powiązanym programie Stateczność zbocza, a sprawdzenie fundamentów konstrukcji w programach Fundamenty bezpośredni lub Pal.

Introduction to Slope Stability      Introduction to Spread footing

Program Nasypy zbrojone służy do analizy zboczy i nasypów zbrojonych. Program ten posiada szeroką, wbudowaną bazę danych parametrów zbrojenia gruntu. Dane do bazy dostarczają producenci. Do analizy zboczy gwoździowanych (gwoździe bierne z obudową z betonu natryskowego) służy natomiast program Zbocze Gwoździowane.

Introduction to retaining wall programs      Introduction to Pile CPT

Program Przyczółek ma zastosowanie do projektowania przyczółków mostowych oraz skrzydeł przyczółków z uwzględnieniem fazowania budowy. Dodatkowy program Parcie umożliwia wyznaczenie obciążenia dowolnej konstrukcji parciem gruntu.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Programy powiązane:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.