Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Konstrukcje Oporowe

Pakiet GEO5 oferuje liczne programy służące do analizy i projektowania konstrukcji oporowych. Każdy program jest efektywnym narzędziem do kompleksowej analizy danego rodzaju konstrukcji oporowych z uwzględnieniem aspektów geotechnicznych i wymiarowania materiału obudowy. Podziału na poszczególne zagadnienia (rodzaje konstrukcji oporowych) dokonano w celu zachowania prostoty i przejrzystości wprowadzania danych. Obliczenia konstrukcji oporowych mogą być wykonywane z zastosowaniem wielu różnych norm.

Programy do projektowania konstrukcji oporowych

Analizę stateczności ogólnej dowolnej konstrukcji oporowej można przeprowadzić bezpośrednio w powiązanym programie Stateczność zbocza, a sprawdzenie fundamentów konstrukcji w programach Fundamenty bezpośredni lub Pal.

Introduction to Slope Stability      Introduction to Spread footing

Program Nasypy zbrojone służy do analizy zboczy i nasypów zbrojonych. Program ten posiada szeroką, wbudowaną bazę danych parametrów zbrojenia gruntu. Dane do bazy dostarczają producenci. Do analizy zboczy gwoździowanych (gwoździe bierne z obudową z betonu natryskowego) służy natomiast program Zbocze Gwoździowane.

Introduction to retaining wall programs      Introduction to Pile CPT

Program Przyczółek ma zastosowanie do projektowania przyczółków mostowych oraz skrzydeł przyczółków z uwzględnieniem fazowania budowy. Dodatkowy program Parcie umożliwia wyznaczenie obciążenia dowolnej konstrukcji parciem gruntu.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Programy powiązane:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.