Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Projektowanie konstrukcji oporowych

Konwencjonalne konstrukcje oporowe

Masywne ściany betonowe lub kamienne można analizować w programie Ściana oporowa. W tym programie użytkownik ma możliwość zdefiniowania dowolnego kształtu przekroju ściany. Ściany kątowe wykonane z żelbetu można natomiast obliczyć w programie Ściana kątowa a konstrukcje przyczółków mostowych z opcją analizy skrzydeł - w programie Przyczółek.

Wszystkie programy do analizy konstrukcji oporowych są płynnie połączone z innymi programami. Globalna stateczność projektowanych obiektów jest obliczana w programie Stateczność zbocza a nośność ich fundamentu jest weryfikowana w specjalnych programach do obliczeń płytkich lub głębokich posadowień. Wszystkie wymagane dane są automatycznie przesyłane między programami.

Konstrukcje oporowe z bloczków

Konstrukcje oporowe z bloczków mogą być zbudowane z różnorodnych elementów. Obejmuje to ściany z gabionów, które można zaprojektować w programie Gabion. Program Ściana prefabrykowana służy do projektowania ścian z elementów/bloczków prefabrykowanych. Specjalny program Redi -Rock Wall służy do projektowania konstrukcji wykonanych w systemie Redi-Rock Inc. Każdy z tych programów uwzględnia zakotwienie bloczków za pomocą geosiatek.

Program Mur oporowy przeznaczony jest do analizy ścian murowanych zbrojonych posadowionych na betonowym fundamencie.

Ściany z gruntu zbrojonego

Szczególne przypadki murów oporowych z gruntu zbrojonego można rozwiązać w dwóch programach pakietu GEO5. Program Nasypy zbrojone ma zastosowanie do gruntu zbrojonego geozbrojeniem, podczas gdy program Zbocze gwoździowane służy do projektowania gruntu wzmocnionego za pomocą gwoździ i torkretu z lub bez siatki stalowej.

Konstrukcja jest obciążona parciem gruntu i analizowana w programie Parcie.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.