GEO5

Projektowanie konstrukcji oporowych

Konwencjonalne konstrukcje oporowe

Masywne ściany betonowe lub kamienne można analizować w programie Ściana oporowa. W tym programie użytkownik ma możliwość zdefiniowania dowolnego kształtu przekroju ściany. Ściany kątowe wykonane z żelbetu można natomiast obliczyć w programie Ściana kątowa a konstrukcje przyczółków mostowych z opcją analizy skrzydeł - w programie Przyczółek.

Wszystkie programy do analizy konstrukcji oporowych są płynnie połączone z innymi programami. Globalna stateczność projektowanych obiektów jest obliczana w programie Stateczność zbocza a nośność ich fundamentu jest weryfikowana w specjalnych programach do obliczeń płytkich lub głębokich posadowień. Wszystkie wymagane dane są automatycznie przesyłane między programami.

Konstrukcje oporowe z bloczków

Konstrukcje oporowe z bloczków mogą być zbudowane z różnorodnych elementów. Obejmuje to ściany z gabionów, które można zaprojektować w programie Gabion. Program Ściana prefabrykowana służy do projektowania ścian z elementów/bloczków prefabrykowanych. Specjalny program Redi -Rock Wall służy do projektowania konstrukcji wykonanych w systemie Redi-Rock Inc. Każdy z tych programów uwzględnia zakotwienie bloczków za pomocą geosiatek.

Program Mur oporowy przeznaczony jest do analizy ścian murowanych zbrojonych posadowionych na betonowym fundamencie.

Ściany z gruntu zbrojonego

Szczególne przypadki murów oporowych z gruntu zbrojonego można rozwiązać w dwóch programach pakietu GEO5. Program Nasypy zbrojone ma zastosowanie do gruntu zbrojonego geozbrojeniem, podczas gdy program Zbocze gwoździowane służy do projektowania gruntu wzmocnionego za pomocą gwoździ i torkretu z lub bez siatki stalowej.

Konstrukcja jest obciążona parciem gruntu i analizowana w programie Parcie.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.