Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Pal stabilizujący

Program Pal stabilizujący ma zastosowanie do projektowania palisad stabilizujących przemieszczenia lub wzmacniających skarpy/zbocza. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę konstrukcji w programie Stateczność zbocza, z którego obciążenia oddziałujące na palisadę oraz lokalizacja powierzchni poślizgu zostaną przekazane do programu Pal stabilizujący. W programie Pal stabilizujący wyznaczane są następnie siły wewnętrzne i przemieszczenia palisady oraz wykonywane wymiarowanie zbrojenia.

Koszt pierwszej licencji: 3  600 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Analiza sił wewnętrznych i przemieszczeń pali stabilizujących
 • Wymiarowanie przekrojów żelbetowych i stalowych według różnych norm    
 • Automatyczne wyznaczanie współczynnika redukcji parcia dla palisad nieciągłych
 • Analiza nośności podłoża skalnego dla pali utwierdzonych w podłożu skalnym
 • Transfer niezbędnych danych z programu “Stateczność zbocza”
 • Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione)
 • Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją
 • Definiowanie dowolnej liczby poziomów kotwienia
 • Sprawdzenie stateczności wewnętrznej poziomów kotwienia
 • Wybór metody wyznaczania modułu reakcji poziomej gruntu (Schmitt, Ménard, Chadeisson, NF P 94, CUR 155)
 • EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych
 • EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych
 • Dowolny kształt terenu za konstrukcją
 • Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją
 • Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie)
 • Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych)
 • Możliwość definiowania nieliniowego rozkładu modułu reakcji gruntu
 • Wykresy sił wewnętrznych i przemieszczeń dla poszczególnych faz budowy
 • Tworzenie obwiedni sił wewnętrznych dla wybranych faz budowy

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2022

GEO5 2022
 • GEO5 a geotechniczny BIM
 • Nowy sposób modelowania kotew
  (MES)
 • Analiza nośności pala według EA-Pfähle (Pal)
 • Analiza nośności pala według metody De Beer’a (Pal CPT)
 • Wizualizacja obciążenia i sprężyn
  (Grupa pali)
 • Nowy katalog wzmocnień (Tensar UX) (Nasypy zbrojone)

Przykład raportu z programu "Pal stabilizujący"

GEO5 - Pal stabilizujący - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.