GEO5 Software

Pal stabilizujący

Program Pal stabilizujący ma zastosowanie do projektowania palisad stabilizujących przemieszczenia lub wzmacniających skarpy/zbocza. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę konstrukcji w programie Stateczność zbocza, z którego obciążenia oddziałujące na palisadę oraz lokalizacja powierzchni poślizgu zostaną przekazane do programu Pal stabilizujący. W programie Pal stabilizujący wyznaczane są następnie siły wewnętrzne i przemieszczenia palisady oraz wykonywane wymiarowanie zbrojenia.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Analiza sił wewnętrznych i przemieszczeń pali stabilizujących
 • Wymiarowanie przekrojów żelbetowych i stalowych według różnych norm    
 • Automatyczne wyznaczanie współczynnika redukcji parcia dla palisad nieciągłych
 • Analiza nośności podłoża skalnego dla pali utwierdzonych w podłożu skalnym
 • Transfer niezbędnych danych z programu “Stateczność zbocza”
 • Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione)
 • Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją
 • Definiowanie dowolnej liczby poziomów kotwienia
 • Sprawdzenie stateczności wewnętrznej poziomów kotwienia
 • Wybór metody wyznaczania modułu reakcji poziomej gruntu (Schmitt, Ménard, Chadeisson, NF P 94, CUR 155)
 • EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych
 • EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych
 • Dowolny kształt terenu za konstrukcją
 • Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją
 • Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie)
 • Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych)
 • Możliwość definiowania nieliniowego rozkładu modułu reakcji gruntu
 • Wykresy sił wewnętrznych i przemieszczeń dla poszczególnych faz budowy
 • Tworzenie obwiedni sił wewnętrznych dla wybranych faz budowy

More Features

Materiały Szkoleniowe

Przykład raportu z programu "Pal stabilizujący"

GEO5 - Pal stabilizujący - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Nowe funkcjonalności w GEO5 2023

GEO5 2023
 • Aplikacja mobilna do zbierania danych
 • Chmura punktów - nowy program
 • Model Hoeka Browna (Stateczność zbocza)
 • Możliwość wstawiania i nazywania faz budowy (Wszystkie programy)

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.