Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Moduł reakcji podłoża

Następujące opcje dostępne są w programie w celu zdefiniowania modułu reakcji podłoża:

  • w postaci rozkładu (definiowanie rozkładu modułu reakcji podłoża kh z przodu i z tyłu konstrukcji)
  • jako parametr gruntu z odpowiednią wartością (liniowy lub nieliniowy - krzywa)
  • według Schmitt'a
  • według Chadeisson'a
  • według CUR166
  • iteracjyjnie z wykorzystaniem parametrów odkształceniowych gruntów
  • definiowanie wyników sondowań presjometrycznych (według NF P 94-282, według Menarda)
  • definiowanie wyników sondowań dylatometrycznych (DMT)
  • według norm Chińskich (metoda "c", "k" lub "m")

Moduł poziomej reakcji gruntu generalnie odpowiada sztywności sprężyny w modelu Winkler’a opisującej związek pomiędzy obciążeniem przyłożonym do sztywnej płyty a wynikowym odkształceniem gruntu w postaci:

gdzie:

p

-

obciążenie działające wzdłuż kontaktu warstwy płyty i gruntu

k

-

sztywność sprężyny Winkler’a

y

-

przesunięcie płyty w stronę gruntyu

Definicja modułu reakcji podłoża