Program:
Język:

Podłoże nieściśliwe

Istnieje możliwość określenia podłoża nieściśliwego na pewnej głębokości pod powierzchnią gruntu. Jeżeli pal przekroczy tą określoną głębokość, wówczas wszystkie elementy belki znajdujące się poniżej tej wartości są nieruchome zamiast być oparte na sprężynie. Zatem, pal praktycznie nie doświadcza osiadania. Jeżeli pod palem znajduje się podłoże nieściśliwe, ale nie głębiej niż zasięg głębokości aktywnej (strefy wpływu), wówczas głębokość strefy wpływu do obliczenia sztywności jest redukowana tak, że sięga jedynie podłoża nieściśliwego. W ten sposób, podłoże nieściśliwe pod palem zwiększa swoją sztywność, a zatem również nośność pala. Jeżeli podłoże nieściśliwe znajduje się poniżej zasięgu głębokości aktywnej, nie wpływa to wówczas na analizowany pal.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.