Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Efektywność grupy pali

UFC 3-220-01A

  • dla osiowego rozstawu pali w grupie: 3d
  • dla osiowego rozstawu pali w grupie: 6d

La Barré (CSN 73 1002)

gdzie:

nx

-

liczba pali w kierunku x

ny

-

liczba pali w kierunku y

ψ

-

kąt, którego tangens wynosi , podany w stopniach

s

-

rozstaw osiowy pali

d

-

średnica pali

Wzór Seilera-Keeney'ego

gdzie:

nx

-

liczba pali w kierunku x

ny

-

liczba pali w kierunku y

s

-

rozstaw osiowy pali

Definiowanie efektywności

Własne definiowanie stopnia efektywności w zakresie 0,5 - 1,0, wykonane przez użytkownika.

Literatura:

Pochman, R.; Simek, J.: Pilotove zaklady - Komentar CSN 73 1002. First edition, Prague, 1989.

Unified Facilities Criteria (UFC 3-220-01A): Design of deep foundations - Technical instructions, Chapter 5-3, 1997.

Venkatramaiah, C.: Geotechnical Engineering. Second edition, New Delhi (India): New Age International Publishers, 1995.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.