Program:
Język:

Analiza konstrukcji oporowych

Obliczenia według EN 1997 wprowadzają różne współczynniki częściowe zgodnie z wybranym Podejściem obliczeniowym (DA).

Projektowanie konstrukcji według EN 1997-1 generalnie bazuje na teorii stanów granicznych.

Redukcja obciążeń (DA1, DA2, DA3):

Wszystkie podejścia obliczeniowe uwzględniają współczynniki częściowe do oddziaływań. Służą one do mnożenia wartości wszystkich sił wprowadzanych do analizy. W celu przeprowadzenia obliczeń poszczególnych sposobów zniszczenia, program określa, czy siła lub parcie oddziałuje w sposób korzystny czy niekorzystny. Zależnie od tego, oddziaływania te są następnie mnożone przez odpowiedni współczynnik częściowy. Informacje dotyczące zastosowanych współczynników częściowych są prezentowane w raporcie z obliczeń.

Raport z analizy

W ramce analiza można także określić "Drugorzędne oddziaływania zmienne" - odpowiednie współczynniki częściowe są mnożone przez kombinacyjne współczynniki obciążenia.

Podczas analizy konstrukcji oporowych oddziaływanie wody gruntowej, a więc i określenie odpowiedniego współczynnika częściowego do oddziaływania wody jest niezwykle istotne.

Redukcja parametrów materiałowych (DA1, DA3):

Parametry gruntu podlegają automatycznej redukcji z użyciem odpowiednich współczynników częściowych.

Redukcja oporów (DA2):

Redukcji podlegają wartości sił odporu, momentów i nośności.

Przy wykonywaniu analizy według Podejścia obliczeniowego 1, cała analiza przeprowadzana jest dwukrotnie dla obydwu kombinacji obciążenia. Dla danego stanu granicznego, na ekranie wyświetlają się bardziej niekorzystne wartości wyników.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.