Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Kotwy iniekcyjne prętowe

Wyboru "Rodzaju kotew" (w tym przypadku "Iniekcyjna prętowa") dokonuje się z listy rozwijanej w oknie dialogowym "Nowa kotew".

Przy definiowaniu kotew Iniekcyjnych prętowych konieczne jest podanie następujących parametrów:

  • Linia produktów - zdefiniowana przez użytkownika (parametry definiowane przez użytkownika) lub kotwy wybrane z wbudowanego w programie katalogu (VSL, DYWIDAG...)
  • Parametry kotwy - głębokość, długość wolna, długość buławy, nachylenie...
  • Sztywność kotwy - średnica ds lub powierzchnia przekroju A kotwy, moduł sprężystości E
  • Siła sprężenia wstępnego
  • Parametry do wymiarowania kotew (nośność na zerwanie, nośność na wyciąganie (z gruntu), nośność na wyciąganie (z buławy))

Definiowanie parametrów kotew

Literatura:

Kotwy zawarte w katalogu programu:

  • VSL Systems Ltd. - VSL Ground Anchor Systems - web brochure
  • Dywidag- Systems International - Dywidag Bar Anchors, Dywidag Strand anchors - web brochures

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.