Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Współczynnik korekcyjny dla skończonej miąższości warstwy na podłożu sztywnym Rh

Współczynnik korekcyjny Rh przedstawia wpływ warstwy nieściśliwej poniżej podstawy pala. Wartości współczynnika są przedstawiane w literaturze graficznie dla różnych wartości stosunku długości do średnicy pala (l/d) i wartości stosunku długości pala do miąższości warstwy ściśliwej powyżej warstwy nieściśliwej (l/h lub h/l). Wykresy te są dostępne w programie w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny skończonej miąższości warstwy na podłożu sztywnym dla osiadania Rh

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.20).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.