Program:
Język:

Współczynnik wpływu kształtu pala s

Współczynnik określa wpływ przekroju prostokątnego pala, a w szczególności stosunku b/a. Jego wartości uzyskujemy z zamieszczonego poniżej wykresu (funkcja b/a):

Wykres służący do określania współczynnika kształtu pala s (a - długość najkrótszego boku, b - długość najdluższego boku)

Według normy NBN EN 1997-1 ABN współczynnik kształtu s definiowany jest następująco:

- dla pali kołowych

- dla pali kwadratowych lub prostokątnych

gdzie:

a

-

krótszy bok podstawy pala

b

-

dłuższy bok podstawy pala

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.