Program:
Język:

NF P94-261 (PMT)

To rozwiązanie dla gruntów spoistych i niespoistych wykorzystuje teorię z normy francuskiej NF P94-261, gdzie bearing nośność podłoża gruntowego jest opisana wzorem:

Zaleca się stosowanie współczynnika bezpieczenstwa FS = 3 przy wyznaczaniu nośności podłoża z wykorzystaniem tej metody.

Gdzie:

Rd

-

nosność podłoża gruntowego

p*le

-

ekwiwalentne parcie graniczne netto

kp

-

współczynnik do nośności

iδ

-

współczynnik do nachylenia siły

ig

-

współczynnik do nachylenia terenu

Ekwiwalentne parcie graniczne netto ple* jest średnią geometryczną wartości presjometrycznego parcia granicznego od podstawy fundamentu do głębokości hr.

Głębokość hr zależy od obciążenia (obliczeniowe/charakterystyczne), geometrii fundamentu oraz mimośrodowości obciążenia:

obciążenie obliczeniowe

obciążenie charakterystyczne

Ława fundamentowa

Fundament kołowy

Fundament prostokątny

Współczynnik do nośności kp zależy od rodzaju gruntu, geometrii fundamentu (stosunek L/B) oraz głębokości ekwiwalentnej De.

Głębokość ekwiwalentna De wyznaczana jest następująco:

lub:

Wartości pLM,i do wyznaczenia głębokości ekwiwalentnej De mierzone są pomiędzy powierzchnią terenu a podstawą fundamentu.

Jeśli De/B < 2 :

Obliczenie Kp dla fundamentu kołowego, kwadratowego i ławy fundamentowej:

Obliczenie Kp dla fundamentu bezpośredniego (stosunek L/B)

Współczynniki a, b, c, kp0 i kpmax zależą od rodzaju gruntu, zgodnie z tabelą:

Kategoria gruntu

Krzywa zmienności współczynnika nośności

Expression of kp

a

b

c

kp0 (De/B=0)

kpmax

Iły i pyły

Ława fundamentowa (B/L = 0)

Q1

0.20

0.02

1.30

0.80

1.022

Fundament kwadratowy (B/L = 1)

Q2

0.30

0.02

1.50

0.80

1.123

Piaski i żwiry

Ława fundamentowa (B/L = 0)

Q3

0.30

0.05

2.00

1.00

1.393

Fundament kwadratowy (B/L = 1)

Q4

0.22

0.18

5.00

1.00

1.580

Kreda

Ława fundamentowa (B/L = 0)

Q5

0.28

0.22

2.80

0.80

1.517

Fundament kwadratowy (B/L = 1)

Q6

0.35

0.31

3.00

0.80

1.768

Margiel...

Ława fundamentowa (B/L = 0)

Q7

0.20

0.20

3.00

0.80

1.399

Fundament kwadratowy (B/L = 1)

Q8

0.20

0.30

3.00

0.80

1.598

Współczynnik do nachylenia siły iδ is calculated as follows:

Jeśli δd < π/4:

Jeśli δd ≥ π/4:

Literatura:

NF P94-261

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.