Program:
Język:

Zalecane wartości tarcia na pobocznicy

Wartości w poniższej tabeli opracowane zostały na podstawie wyników badań polowych i laboratoryjnych.

Tarcie na pobocznicy: gwoździe wiercone klasycznie

qs,k [kPa]1) wedlug EA Pfähle

Grunty niespoiste

Grunty spoiste

Skały

qc 2) [MN/m2]

cu 3) [kN/m2]

qu,k 4) [MN/m2]

7,5

15

25

60

150

250

0,5

5

20

55 -80

105 - 140

130 -170

30 - 40

50 -65

65 - 85

70 - 250

500 -1000

500 - 2000

Uwagi:

1) Określenie tarcia na pobocznicy powinno być wykonywane podczas rozpoznania geotechnicznego

2) Opór pod stożkiem, CPT test (według DIN EN ISO 22476-1)

3) Całkowita spójność gruntu

4) Wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9

Wartości w poniższej tabeli opracowane zostały na podstawie klasyfikacji gruntów i skał.

Szacowna nośność graniczna gwoździ gruntowych w gruncie i skale (źródło: Elias a Juran, 1991)

Material

Metoda wykonania

Typ gruntu / skały

Nośność graniczna

qs [kPa]

Skała

Wiercenie obrotowe

Margiel / wapień

300 - 400

Fylit

100 - 300

Kreda

500 - 600

Miękki dolomit

400 - 600

Szczelinowy dolomit

600 - 1000

Zwietrzały piaskowiec

200 - 300

Zwietrzały łupek ilasty

100 - 150

Zwietrzały łupek

100 - 175

Bazalt

500 - 600

Łupek / twardy łupek ilasty

300 - 400

Grunty niespoiste

Wiercenie obrotowe

Piasek / żwir

100 - 180

Piasek pylasty

100 - 150

Pył

40 - 120

Piedmont rezydualny

40 - 120

Drobne koluwium

75 - 150

Wbijanie w obudowie

Piasek / żwir

- niski nadkład

- wysoki nadkład

190 - 240

280 - 430

Zwarta morena

380 - 480

Koluwium

100 - 180

Wiercenie świdrem śrubowym

Nasyp z piasku pylastego

20 - 40

Drobny piasek pylasty

55 - 90

Pylasty piasek gliniasty

60 - 140

Iniektowanie

Piasek

380

Żwir piaskowy

700

Grunty drobnoziarniste

Wiercenie obrotowe

Ił pylasty

35 - 50

Wbijanie w obudowie

Pył ilasty

90 - 140

Wiercenie świdrem śrubowym

Less

25 - 75

Glina miękka

20 - 30

Glina twarda

40 - 60

Twardy pył ilasty

40 - 100

Wapienna ił piaszczysty

90 - 140

Uwaga: Przekształcić wartości w kPa do psf poprzez pomnożenie przez 20.9. Przekształcić wartości w kPa do psi poprzez pomnożenie przez 0.145

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.