Program:
Język:

Model sprężysty

Model liniowy jest podstawowym modelem materiałowym, który zakłada liniowy związek między naprężeniem i odkształceniem zgodnie z prawem Hooke’a. Niezbędne są następujące dane:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

ν

-

współczynnik Poissona

E

-

moduł sprężystości

W przypadku zadania jednowymiarowego, prawo Hooke’a opisuje liniową zależność naprężenia σ i odkształcenia ε za pomocą modułu Younga E (moduł sprężystości), zob. Rysunek poniżej. W takiej sytuacji, model liniowy pozwala uzyskać liniową zmienność przemieszczeń w funkcji przyłożonych obciążeń.

Zależność naprężenie-odkształcenie dla modelu sprężystego

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.