Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Roboty ziemne

W ramce tej można dodać, edytować lub usunąć roboty ziemne. Roboty ziemne mogą być

definiowane jako powierzchniowe (np. płyty fundamentowe, fundamenty bezpośrednie) lub liniowe (np. drogi, linie kolejowe).

Ramka "Roboty ziemne"

Wizualizacja ramki podczas dodawania robót ziemnych zmienia się po kliknięciu przycisku "Dodaj".

Dodawanie robót ziemnych

W pierwszej kolejności, dla każdej roboty ziemnej, konieczne jest zdefiniowanie jej widoku w planie - można to zrobić graficznie, za pomocą myszki lub dodając punkty tekstowo.

Okno rozwijane "Rodzaj robót ziemnych" daje możliwość wyboru trybu - sposobu, jak teren będzie modyfikowany.

Wszystkie punkty roboty ziemnej mogą mieć jednolitą wysokość (współrzędną z) lub jednolite nachylenie zbocza, które będą zastosowane w celu połączenia nowego punktu z terenem oryginalnym. Jeśli wyłączone zostanie jednolite definiowanie, współrzędną z oraz nachylenie zbocza można zdefiniować dla każdego punktu oddzielnie - tabela punktów zostaje poszerzona o te dane.

Niejednolite definiowanie współrzędnej "z" oraz nachylenia zbocza

Uwaga: Jeśli niezbędne jest wprowadzenie pionowej krawędzi roboty ziemnej, należy zdefiniować nachylenie 89° (nachylenie 90° nie jest dozwolone)

Specjalną funkcją jest przesunięcie w pionie całej roboty ziemnej - może to być korzystne w przypadku konstrukcji transportowych, gdy chcemy zminimalizować różnicę pomiędzy objętością wykopów i nasypów. Wyznaczone objętości wykopów i nasypów pokazane są w ramce "Obliczanie objętości".

Przesunięcie w pionie roboty ziemnej

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.