Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wymiarowanie ścian użebrowanych

Po wyznaczeniu sił oddziałujących na konstrukcję program wyznacza wszystkie siły wewnętrzne w wymiarowanym przekroju (siły tnące Q oraz momenty M) a następnie przeprowadza wymiarowanie przekroju stosując jedną z metod wybranych w zakładce "Konstrukcje oporowe".

Trzon ściany - kierunek poziomy

Maksymalny moment w środku rozpiętości pomiędzy żebrami (przednimi lub tylnymi) z przodu trzonu ściany:

Maksymalny moment w miejscu żeber (przednich lub tylnych) z tyłu trzonu ściany:

Maksymalna siła tnąca:

gdzie:

σpi

-

średnie naprężenie po tylnej stronie trzonu ściany

l

-

rozstaw żeber (przednich/tylnych)

Trzon ściany - kierunek pionowy

Maksymalny moment w środku wysokości ściany z przodu trzonu ściany:

Maksymalny moment w podstawie ściany z tyłu trzonu ściany:

Maksymalna siła tnąca:

gdzie:

σH

-

naprężenie w podstawie po tylnej stronie trzonu ściany

H

-

wysokość ściany

l

-

rozstaw żeber (przednich/tylnych)

Przednia odsadzka - ściana użebrowana z przodu

Maksymalny moment w środku rozpiętości pomiędzy przednimi żebrami na górnej ścianie odsadzki przedniej:

Maksymalny moment pod żebrami na dolnej ścianie odsadzki przedniej:

Maksymalna siła tnąca:

gdzie:

σj1

-

naprężenie maksymalne pod odsadzką przednią

l

-

rozstaw przednich żeber

Tylna odsadzka - ściana użebrowana z tyłu

Maksymalny moment w środku rozpiętości pomiędzy tylnymi żebrami na górnej ścianie odsadzki tylnej:

Maksymalny moment pod żebrami na dolnej ścianie odsadzki tylnej:

Maksymalna siła tnąca:

gdzie:

σj

-

naprężenie maksymalne pod odsadzką tylną

l

-

rozstaw tylnych żeber

Żebra przednie / tylne

Żebra przednie i tylne wymiarowane są jako przekroje prostokątne. Obliczenie jest jednakowe jak w przypadku trzonu ściany kątowej. Siły wewnętrzne są przemnażane przez szerokość obciążenia l+b (rozstaw żeber przednich/tylnych + grubość żeber przednich/tylnych).

Siły wewnętrzne w miejscach innych sprawdzeń (Odsadzka tylna - ściana użebrowana z przodu, Odsadzka przednia - ściana użebrowana z tyłu) wyznaczane są tak samo jak w przypadku zwykłych ścian kątowych.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.