Program:
Język:

Plik

Przyciski na pasku narzędzi służą do pracy z plikami. Pasek narzędzi zawiera następujące przyciski:

Pasek narzędzi "Plik"

Niektóre przyciski podzielone są na dwie części dzięki czemu przycisk może kontrolować więcej funkcji (prawa strona ze strzałką).

Wykorzystanie przycisku do większej liczby funkcji

Funkcje poszczególnych przycisków są następujące:

Nowy plik

  • Otwiera nowy plik - jeśli istnieje plik wcześniej otwarty w tym samym oknie, program zwróci uwagę użytkownikowi o konieczności zapisu niezapisanych danych.

Otwórz plik

  • Otwiera istniejący plik - jeśli istnieje plik wcześniej otwarty w tym samym oknie, program zwróci uwagę użytkownikowi o konieczności zapisu niezapisanych danych.

Otwórz ostatnie pliki

  • Otwiera listę ostatnio edytowanych plików.

Zapisz dane do pliku

  • Zapisuje dane aktualnie otwartego zadania - w przypadku gdy nie została wcześniej przypisana do zadania nazwa, program otwiera okno dialogowe "Zapisz jako".

Zapisz jako

  • Otwiera okno dialogowe "Zapisz jako" - aktualnie otwarte zadanie może być zapisane pod inną nazwą lub w innej lokalizacji.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.