Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Standardowe warunki brzegowe

Program automatycznie generuje standardowe warunki brzegowe. Dlatego, w przypadku typowych zadań, użytkownik nie musi przeprowadzać definiowania podpór.

Standardowe warunki brzegowe:

  • podparcie swobodne wzdłuż dolnego brzegu modelu geometrycznego
  • podparcie przesuwne wzdłuż pionowych krawędzi modelu geometrycznego

Standardowe warunki brzegowe