Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Osiadanie - EA-Pfähle

Ramka "Osiadanie" służy do wyznaczenia krzywej obciążeniowej pala (zależności osiadania od obciążenia). Istnieje możliwość wykonania dowolnej liczby obliczeń.

The calculation is carried out according to EA-Pfähle method. The method is selected in the "Settings" frame.

Lista rozwijana służy do dokonywania wyboru sposobu określania nośności pobocznicy i podstawy pala:

  • definiuj
  • wartości dolne (program automatycznie wyznacza najniższe wartości qs i qb)
  • wartości górne (program automatycznie wyznacza najwyższe wartości qs i qb)

Tabela w lewej dolnej części ramki pozwala bezpośrednio określić wartości oporów pobocznicy dla odpowiednich warstw gruntu. Przyciski "Edytuj qs" oraz "Edytuj qb" otwierają okno dialogowe, z rozdziałem pomocy odnośnie wprowadzanych parametrów oporu na pobocznicy qs i oporu podstawy qb. Przyciśnięcie przycisku "OK" w jednym z tych okien zapisuje w tabeli zdefiniowane parametry dla danej warstwy.

Wyniki analizy wyświetlane są w prawej górnej części pulpitu. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki obliczeń. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Osiadanie" - krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie) (EA-Pfähle)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.