Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" umożliwia wyświetlenie obwiedni sił wewnętrznych i przemieszczeń ze wszystkich analiz (faz budowy). Domyślnie, obwiednia tworzona jest z wyników wszystkich faz budowy. Istnieje jednak możliwość utworzenia obwiedni tylko z wybranych faz. Przycisk "Edytuj" otwiera okno dialogowe "Wybór fazy budowy". W oknie tym można dokonać wyboru faz budowy, które będą wykorzystane do wygenerowania obwiedni (poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków).

Maksymalne wartości wyznaczonych sił wewnętrznych (momentów zginających i sił tnących) oraz przemieszczeń wyświetlane są w dolnej części ramki.

Program umożliwia wymiarowanie przekrojów żelbetowych oraz profili stalowych (przy wybraniu opcji "Wymiaruj przekrój"). W celu dokładniejszego zwymiarowania przekroju betonowego istnieje możliwość podziału konstrukcji na przekroje, które następnie mogą być obliczane osobno. Podczas wymiarowania przekroju istnieje możliwość zdefiniowania współczynnika redukcji nośności przekroju, który redukuje całkowitą nośność przekroju. Wartość tego współczynnika zależy od sposobu obliczania sił czynnych i biernych (ramka "Definiowanie parcia"). Jeśli te wartości są wartościami obliczeniowymi (wcześniej zwiększonymi poprzez współczynniki częściowe) wartość tego współczynnika powinna wynosić 1.0 - jeśli nie, współczynnik ten powinien być większy od 1.0 (Według EN 1997 rekomendowana wartość tego współczynnika wynosi od 1.35-1.5).

Ramka ta umożliwia wykonanie większej liczby obliczeń wymiarowania przekroju. Przycisk "Szczegółowo" z prawej strony ramki otwiera okno dialogowe "Wymiarowanie", w którym pokazane są szczegółowe wyniki analiz.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.