Program:
Język:

Współczynnik tarcia na pobocznicy ALFA s

Współczynnik redukujący tarcie na pobocznicy αs różni się znacząco w zależności od zastosowanej metody obliczeniowej oraz rodzaju gruntu. W programie wbudowane są wartości tego współczynika według EN 1997-2 oraz NEN 6743.

Wartości dla piasków oraz piasków grubych i żwirów są podane w następującej tablicy:

Pale

NEN 6743

αs [-]

EN 1997-2

αs [-]

wbijane prefabrykowane lub stalowe

0,010

0,010

wbijane Franki

0,014

0,012

wbijane drewniane

0,012

0,012

wibrowane lub wibrowane i wciskane

0,012

0,012

wkręcane, betonowane in situ

0,009

0,009

wkręcane prefabrykowane

0,009

0,009

wkręcane, betonowane in situ, z dodatkową iniekcją

0,006

0,006

wkręcane, prefabrykowane, z dodatkową iniekcją

0,006

0,006

rurowe (stalowe)

0,0075

0,0075

pal formowany ślimakowym świdrem ciągłym (pal CFA)

0,006

0,006

pale wiercone lub w zawiesinie bentonitowej

0,006

0,006

pale wiercone z rurą osłonową

0,005

0,005

Dla  piasków bardzo grubych i żwirów powyższe wartości redukowane są w obydwu metodach poprzez współczynnik redukcyjny (piaski grube - 0,75, żwir - 0,5).

Dla torfu przyjmuje się wartość αs = 0.

Dla iłów i pyłów wartości αs określane na podstawie EN 1997-2 podano w tabeli poniżej:

Rodzaj gruntu

qc [MPa]

αs [-]

> 3

< 0,030

< 3

< 0,020

pył

< 0,025

Dla iłów i pyłów wartości αs określane na podstawie NEN 6743 podano w tabeli poniżej:

qc [MPa]

αs [-]

> 1

0,035

< 1

0,0 głębokość do 5. średnic pala

0,025 głębokość od 5 do 20 średnic pala

0,035 głębokość powyżej 20. średnic pala

W przypadku zastosowania metody LCPC (Bustamante) wartość współczynnika tarcia na pobocznicy αs  obliczana jest na podstawie oporu pod stożkiem qc (orientacyjne wartości podano w tabeli poniżej).

Orientacyjne wartości współczynnika tarcia na pobocznicy αs otrzymane na podstawie oporu gruntu pod stożkiem sondy qc 

LCPC (Bustamante) Rodzaj gruntu

Opór pod stożkiem 

qc [MPa]

αs

dla pali typu "A"

αs

dla pali typu "B"

Maksymalny opór na pobocznicy

[kPa]

< 1

0,033

0,033

15

1 < qc < 5

0,025

0,011

35

5 < qc

0,017

0,008

35

Piasek

qc < 5

0,010

0,008

35

5 < qc < 12

0,010

0,005

80

12 < qsc

0,007

0,005

120

Typ "A" obejmuje następujące technologie wykonywania pali:

  • wkręcane (wykonywane in situ, prefabrykowane, betonowane in situ z dodatkową iniekcją, prefabrykowane z dodatkową iniekcją, pale CFA, wiercone lub w zawiesinie bentonitowej)
  • wbijane prefabrykowane

Typ "B" obejmuje następujące technologie wykonywania pali:

  • wbijane stalowe
  • pale Franki
  • wibrowane
  • rurowe stalowe
  • wiercone z rurą osłonową

Przy zastosowaniu metody Schmertmanna, uwzględniany jest współczynnik tarcia na pobocznicy αs według Tomlinsona. Wartości stosowane w programie zaczerpnięte są z poniższego wykresu opublikowanego w: M.J. Tomlinson: Pile Design and Construction Practice (1994).

Według normy NBN EN 1997-1 ABN współczynniki przyjmowane są w następująco:

Pale

αs [-]

αs,tert. clay [-]

pale wbijane prefabrykowane lub stalowe

0,6

0,6

pale Franki

1,0

0,9

pale wbijane drewniane

1,15

1,15

wibrowane lub

0,6

0,6

pale wkręcane wykonywane na miejscu

0,6

0,6

prefabrykowane wkręcane

0,6

0,6

pale wkręcane wykonywane na miejscu z dodatkową iniekcją

0,6

0,6

pale wkręcane prefabrykowane z dodatkową iniekcją

0,6

0,6

pale rurowe stalowe

0,6

0,6

pale CFA

0,5

0,3

pale wiercone lub pale w zawiesinie bentonitowej

0,5

0,5

pale wiercone z rurą osłonową

0,5

0,3

Literatura:

Tomlinson M. J.: Pile Design and Construction Practice, 4th edition, Taylor and Francis, 1994, ISBN 0 419 18450 3.

RICHTLIJNEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE EUROCODE 7 IN BELGIË VOLGENS DE NBN EN 1997-1 ANB (WTCB Rapport nr. 20 - November 2020)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.