Program:
Język:

Badania polowe

Ta część zawiera tabelę "Badań polowych".

Forma wprowadzanych danych odpowiada formatowi zestawu szablonów - np. wszystkie dane zdefiniowane w szablonie można wprowadzać w aplikacji mobilnej. W przypadku tworzenia projektu w aplikacji mobilnej, można definiować jedynie otwory w standardowym szablonie aplikacji mobilnej.

Do wszystkich badań można dołączyć dowolna liczbę załączników - zdjęć, wideo, nagrań dźwięku, itp.

Podpowiedź: W przypadku wprowadzania długich tekstów w terenie (np. opisy warstw itp.) korzystne jest zastosowanie automatycznej transkrypcji słowa mówionego na tekst, która jest obsługiwana przez większość urządzeń mobilnych.

Badanie polowe - przykład definiowania otworu studziennego

Jeśli zestaw szablonów zawiera szablony różnych rodzajów badań (nie tylko otworów wiertniczych), te badania można również wprowadzać w aplikacji mobilnej — patrz rysunki poniżej.

Zestaw szablonów w zadaniu, z którego dane zostały importowane the (program "Stratygrafia 3D")

Wybór nowego badania zgodnie z importowanymi szablonami

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.