TRUSS4 Oprogramowanie

Programy TRUSS4

Oprogramowanie TRUSS4 do projektowania drewnianych konstrukcji kratownicowych to jeden produkt, który składa się z wielu połączonych ze sobą programów:

Truss 3D

Główny program do projektowania kratownic drewnianych 3D. Program umożliwia zdefiniowanie wymiarów budynku i wygenerowanie modelu kratownicy wraz z pełną analizą statyczno-wytrzymałościową. Równoległe korzystanie z przestrzeni roboczej 2D i 3D ułatwia pracę z oprogramowaniem. Inne funkcje to generowanie usztywnień konstrukcyjnych i łączników metalowych dla kratownic.

Truss 2D

Podstawowy program do projektowania i analizy statyczno-wytrzymałościowej poszczególnych kratownic. Program może być używany osobno lub w połączeniu z Truss 3D. Oprogramowanie zapewnia różnorodne wstępnie zdefiniowane kształty kratownic, a także narzędzia do ogólnego wprowadzania geometrii kratownic.

Truss Explorer

Proste narzędzie do masowego drukowania dokumentacji produkcyjnej oraz do tworzenia plików CNC. Produkcja może być oglądana i drukowana również na komputerach bez pełnej instalacji Truss4 (zazwyczaj komputery w produkcji). Dokumentacja może być tworzona dla całego projektu lub tylko dla wybranych kratownic.

Truss Project Manager

Database program for storing Truss 3D projects and sharing them with co-workers. The program can easily store projects according to the project status, compare different structural solutions, and make economical calculations based on existing projects. It also contains advanced filtering functions for search within projects, jobs and trusses. With Truss Projects Manager, you are also able to publish 3D models of structures on the web, for customers to view.

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie TRUSS4 oprogramowanie