GEO5

Import, eksport

Komunikacja między programami GEO5

Wszystkie programy GEO5 komunikują się ze sobą poprzez GeoSchowek, który może być używany do przesyłania między nimi różnorodnych danych wejściowych – grunty, warstwy, informacje o projekcie, różne ustawienia itp.

Programy są również połączone w celu wykonania obliczeń powiązanych, np. ścianę oporową modelowaną w programie Ściana oporowa można od razu przeanalizować pod kątem stateczności globalnej w programie Stateczność zbocza, a także sprawdzić nośność podłoża fundamentowego pod tą ścianą za pomocą programu Fundament bezpośredni. Dane z programu Stateczność zbocza mogą być następnie przesłane do powiązanego z nim modułu Przepływ wody, w którym wody gruntowe mogą być analizowane numerycznie.

Komunikacja z innymi programami

Komunikacja z innymi programami jest rozwiązywana poprzez wiele standardowych formatów – dane tabelaryczne (txt, xls), CAD, IFC, LandXML i wiele innych. Większość danych można zarówno eksportować, jak i importować.

Szczególnym przypadkiem jest import badań terenowych – programy mogą wczytywać dane bezpośrednio w postaci zarejestrowanej przez maszynę pomiarową, np. .cpt, .gef, .gru itp.

Eksport danych IFC z GEO5

Wczytywanie map i wyników badań

Program Stratygrafia 3D ma wbudowaną funkcję komunikacji z agencjami geologicznymi na całym świecie. Ułatwia to wczytywanie do programu dostępnych lokalnie map geologicznych, otworów badawczych i innych wyników badań terenowych.

Jeżeli dane kartograficzne z lokalnej służby geologicznej nie są dostępne w programach, prosimy o kontakt. Z Państwa pomocą postaramy się je wdrożyć.

Wczytaj dostępne badania geologiczne do programu GEO5 Stratygrafia 3D

Standardy AGS i SEP3

Programy pracują również z powszechnie stosowanymi standardami danych geologicznych i geotechnicznych, takimi jak brytyjski AGS czy niemiecki SEP3.

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.