Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Import, Eksport

Komunikacja między programami GEO5

Wszystkie programy GEO5 komunikują się ze sobą poprzez GeoSchowek, który może być używany do przesyłania między nimi różnorodnych danych wejściowych – grunty, warstwy, informacje o projekcie, różne ustawienia itp.

Programy są również połączone w celu wykonania obliczeń powiązanych, np. ścianę oporową modelowaną w programie Ściana oporowa można od razu przeanalizować pod kątem stateczności globalnej w programie Stateczność zbocza, a także sprawdzić nośność podłoża fundamentowego pod tą ścianą za pomocą programu Fundament bezpośredni. Dane z programu Stateczność zbocza mogą być następnie przesłane do powiązanego z nim modułu Przepływ wody, w którym wody gruntowe mogą być analizowane numerycznie.

Komunikacja z innymi programami

Komunikacja z innymi programami jest rozwiązywana poprzez wiele standardowych formatów – dane tabelaryczne (txt, xls), CAD, IFC, LandXML i wiele innych. Większość danych można zarówno eksportować, jak i importować.

Szczególnym przypadkiem jest import badań terenowych – programy mogą wczytywać dane bezpośrednio w postaci zarejestrowanej przez maszynę pomiarową, np. .cpt, .gef, .gru itp.

Export IFC data from GEO5

Wczytywanie map i wyników badań

Program Stratygrafia 3D ma wbudowaną funkcję komunikacji z agencjami geologicznymi na całym świecie. Ułatwia to wczytywanie do programu dostępnych lokalnie map geologicznych, otworów badawczych i innych wyników badań terenowych.

Jeżeli dane kartograficzne z lokalnej służby geologicznej nie są dostępne w programach, prosimy o kontakt. Z Państwa pomocą postaramy się je wdrożyć.

Load available geological survey to GEO5 Stratigraphy

Standardy AGS i SEP3

Programy pracują również z powszechnie stosowanymi standardami danych geologicznych i geotechnicznych, takimi jak brytyjski AGS czy niemiecki SEP3.

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.